Čtvrtek, 23. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

Zaměstnanci ÚZSVM v Semilech se starají o veřejnou zeleň

03.07.2018
Zaměstnanci ÚZSVM v Semilech se starají o veřejnou zeleň
Mezi povinnosti vlastníků pozemků a rozmanité aktivity Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových patří i údržba zeleně, kterou se zaměstnanci pracoviště v Semilech ve svém regionu snaží zajistit vlastními silami a šetří tak výdaje, které by jinak musely být vynaloženy na externí služby.

ÚZSVM bezúplatně převedl Povodí Labe podíl na pozemku v Turnově

02.07.2018
ÚZSVM bezúplatně převedl Povodí Labe podíl na pozemku v Turnově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedlo spoluvlastnický podíl v rozsahu 3/8 pozemku v obci Turnov do práva hospodařit státnímu podniku Povodí Labe.

Počítače nalezly nového majitele pomocí elektronické aukce

29.06.2018
Počítače nalezly nového majitele pomocí elektronické aukce
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech zaznamenalo své první zkušenosti a úspěchy v rámci elektronického aukčního systému s nabídkou použité výpočetní techniky.

ÚZSVM prodejem pozemku ve Mříčné přispěl ke sjednocení vlastnických vztahů

20.06.2018
ÚZSVM prodejem pozemku ve Mříčné přispěl ke sjednocení vlastnických vztahů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodal pozemek v Mříčné za 12 tisíc korun. Díky prodeji došlo ke sjednocení vlastnických vztahů.

ÚZSVM zajistil výmaz zástavního práva k bytovým domům na Semilsku

08.06.2018
ÚZSVM zajistil výmaz zástavního práva k bytovým domům na Semilsku
ÚZSVM v Semilech požádal katastrální pracoviště o provedení výmazu zástavního práva k nemovitostem v Semilech a v nedaleké obci Chuchelna.

Setkání se zástupci Státního okresního archivu v Semilech

05.06.2018
Setkání se zástupci Státního okresního archivu v Semilech
Zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech se setkala s vedením Státního okresního archivu v Semilech. Při setkání s vedením zástupkyně osobně poděkovala za velmi dobrou součinnost v této oblasti.

V budově ÚZSVM v Semilech zahájilo činnost Sdružení Tulipan, zabývající se sociálními aktivitami

30.05.2018
V budově ÚZSVM v Semilech zahájilo činnost Sdružení Tulipan, zabývající se sociálními aktivitami
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo nového uživatele pro nevyužité prostory své administrativní budovy. Část objektu byla pronajata Sdružení Tulipan, z. s., které bude na Semilsku zajišťovat vzdělávací kurzy, motivační programy a poradenskou činnost pro osoby znevýhodněné na trhu práce a osoby pečující o handicapované.

ÚZSVM zlikvidoval šperháky zlodějů

29.05.2018
ÚZSVM zlikvidoval šperháky zlodějů
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od policie náčiní dvojice zlodějů. Nářadí, jež použili ke spáchání trestného činu, propadlo podle trestního zákoníku státu zastoupeném ÚZSVM, který jej zlikvidoval.

Lesy České republiky získaly pozemky Kopaninského potoka

17.05.2018
Lesy České republiky získaly pozemky Kopaninského potoka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR tři pozemky v hodnotě 12 480 korun.

ÚZSVM v Semilech spolupracoval na cvičení záchranných vrtulníků

14.05.2018
ÚZSVM v Semilech spolupracoval na cvičení záchranných vrtulníků
Na Semilsku se za účasti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uskutečnilo rozsáhlé taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřené na koordinaci letecké služby při řešení mimořádné události velkého rozsahu.

ÚZSVM v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Roprachticích

13.04.2018
ÚZSVM v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Roprachticích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu podíly k 19 zemědělským pozemkům, jejichž účetní hodnota činí 35 356 Kč.

ÚZSVM zlikvidoval nůž z trestné činnosti

05.04.2018
ÚZSVM zlikvidoval nůž z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech převzal od Policie České republiky vykosťovací nůž o délce 23 cm.

ÚZSVM předal policii rekreační a školicí zařízení v Rokytnici nad Jizerou

05.02.2018
ÚZSVM předal policii rekreační a školicí zařízení v Rokytnici nad Jizerou
Pracoviště v Semilech Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo v prosinci 2017 od Ministerstva financí ČR čtyři pozemky včetně budovy a movitých věcí v k.ú. Dolní Rokytnice v celkové účetní hodnotě 22 925 748,46 Kč. Na přelomu roku byl areál předán Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje.

ÚZSVM v Semilech zlikvidoval jízdní kolo zabavené za jízdu pod vlivem alkoholu

18.01.2018
ÚZSVM v Semilech zlikvidoval jízdní kolo zabavené za jízdu pod vlivem alkoholu
Pracovníci odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech převzali na základě rozhodnutí Městského úřadu v Turnově jízdní kolo, které bylo zabaveno v přestupkovém řízení.

V budově ÚZSVM v Semilech byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodu vody

08.01.2018
V budově ÚZSVM v Semilech byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodu vody
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech dokončilo rekonstrukci sociálního zařízení ve 4. podlaží svého sídla. V objektu je soustředěna řada dalších státních institucí – Úřad práce ČR, Státní pozemkový úřad, Státní zemědělský intervenční fond, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Probační a mediační služba.

ÚZSVM získal pozemky z odúmrti po padesáti letech

05.12.2017
ÚZSVM získal pozemky z odúmrti po padesáti letech
​Zaměstnanci odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech při dohledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků zjistili, že v katastru nemovitostí je jako vlastník pozemků zapsána osoba, která zemřela již v roce 1968.

ÚZSVM v Semilech převzal od Ředitelství silnic a dálnic 16 pozemků

28.11.2017
ÚZSVM v Semilech převzal od Ředitelství silnic a dálnic 16 pozemků
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech převzalo od Ředitelství silnic a dálnic 16 pozemků v katastrálním území Benešov u Semil.

ÚZSVM převzal od Ministerstva zemědělství devět pozemků

13.11.2017
ÚZSVM převzal od Ministerstva zemědělství devět pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od Ministerstva zemědělství devět parcel v katastrálních územích Vyskeř a Rovensko pod Troskami jako nepotřebný majetek.

Prezentace ÚZSVM na setkání zástupců orgánů veřejné správy

07.11.2017
Zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech se zúčastnil na základě pozvání starostky města setkání vedoucích orgánů státní správy sídlících v Semilech, na kterém prezentoval činnost ÚZSVM.

ÚZSVM snižuje energetickou náročnost administrativní budovy v Semilech

30.10.2017
ÚZSVM snižuje energetickou náročnost administrativní budovy v Semilech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulých dnech dokončil zateplení půdních prostor administrativní budovy, která je sídlem semilského pracoviště ÚZSVM a řady dalších státních institucí.