Čtvrtek, 23. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM v Semilech prodal myslivnu za více jak 500 tisíc korun

24.10.2017
ÚZSVM v Semilech prodal myslivnu za více jak 500 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech se podařilo prodat pozemek včetně budovy bývalé myslivny za kupní cenu 585 000 korun.

ÚZSVM poskytl pozemky k dožínkové slavnosti

12.10.2017
ÚZSVM poskytl pozemky k dožínkové slavnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech i v letošním roce pronajal pozemky před budovou ÚZSVM k uspořádání tradiční dožínkové slavnosti Semilský pecen.

ÚZSVM v Semilech převzal 16 pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR

12.09.2017
ÚZSVM v Semilech převzal 16 pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na převedených pozemcích se nachází veřejná zeleň, o kterou pečuje město Jilemnice, a stavby chodníků ve vlastnictví města.

ÚZSVM převedl bezúplatně 5 pozemků na Semilsku Státnímu pozemkovému úřadu

06.09.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně 5 pozemků na Semilsku Státnímu pozemkovému úřadu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl Státnímu pozemkovému úřadu pět pozemků v celkové evidenční hodnotě 5 046 korun českých.

Pracoviště ÚZSVM v Semilech podpořilo místní pouť

09.08.2017
Pracoviště ÚZSVM v Semilech podpořilo místní pouť
K úspěšnému průběhu tradiční Semilské pouti, pořádané v červnu 2017, opětovně přispělo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech pronájmem státních pozemků.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí tři pozemky v Turnově

31.07.2017
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí tři pozemky v Turnově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodalo ve výběrovém řízení s následnou aukcí pozemky v katastrálním území Turnov za 60 tisíc korun. Minimální vyhlašovaná kupní cena byla 55 tisíc korun.

ÚZSVM opravuje opláštění výtahu v areálu semilské pobočky

14.06.2017
ÚZSVM opravuje opláštění výtahu v areálu semilské pobočky
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech dlouhodobě zajišťuje správu a údržbu rozsáhlé administrativní budovy, která je sídlem řady státních institucí.

ÚZSVM prodal rozestavěnou budovu ve Slané u Semil

30.05.2017
ÚZSVM prodal rozestavěnou budovu ve Slané u Semil
Odloučené pracoviště Semily Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení s aukcí stavební parcelu včetně rozestavěné budovy v k.ú. Nedvězí u Semil v obci Slaná za kupní cenu 280 000 korun.

ÚZSVM převzal boxer z trestné činnosti

28.04.2017
ÚZSVM převzal boxer z trestné činnosti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech převzalo od Policie České republiky boxer stříbrné barvy.

ÚZSVM s hasiči pokáceli dvanáctimetrový smrk v Semilech

28.04.2017
ÚZSVM s hasiči pokáceli dvanáctimetrový smrk v Semilech
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech zajistilo ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje odstranění nebezpečného stromu v lokalitě Podmoklice v Semilech. Spoluprací tak došlo k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu.

ÚZSVM v Semilech prodal ve výběrovém řízení soubor movitého majetku

24.04.2017
ÚZSVM v Semilech prodal ve výběrovém řízení soubor movitého majetku
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech prodalo ve výběrovém řízení movitý majetek za celkem 1 550 korun.

ÚZSVM v Semilech uspořádal požární poplach s praktickou ukázkou hašení

30.03.2017
ÚZSVM v Semilech uspořádal požární poplach s praktickou ukázkou hašení
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo pro uživatele své administrativní budovy každoroční cvičný požární poplach, při kterém si mohli vyzkoušet práci se všemi typy ručních hasicích přístrojů, které jsou v objektu k dispozici.

ÚZSVM prodává myslivnu v Semilech

06.03.2017
ÚZSVM prodává myslivnu v Semilech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech vyhlásil výběrové řízení s aukcí na prodej myslivny s pozemkem v lokalitě Chocholka asi sto metrů nad Jíloveckým potokem.

ÚZSVM převedl na Turnovsku bezúplatně 15 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu

07.02.2017
ÚZSVM převedl na Turnovsku bezúplatně 15 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech bezúplatně převedl Státnímu pozemkovému úřadu 15 pozemků v celkové evidenční hodnotě 158 101 korun.

ÚZSVM v Semilech prodal byt s garáží v Harrachově za 2,2 milionu korun

02.02.2017
ÚZSVM v Semilech prodal byt s garáží v Harrachově za 2,2 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodal ve výběrovém řízení s aukcí byt s garáží a pozemky v Anenském údolí v Harrachově za 2 161 000 korun. Oproti minimální kupní ceně došlo k navýšení o 483 tisíc korun.

ÚZSVM převzal do správy 28 pozemků v Krkonoších

17.01.2017
ÚZSVM převzal do správy 28 pozemků v Krkonoších
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od správy Krkonošského národního parku 28 pozemků v katastrálním území Harrachov.

ÚZSVM převzal náplně do elektronických cigaret

14.12.2016
ÚZSVM převzal náplně do elektronických cigaret
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových propadly náplně do elektronických cigaret z trestné činnosti. Odsouzený si nechával plnit náplně do elektronických cigaret, které balil do krabiček a sáčků a následně je neoprávněně označoval ochrannými známkami, čímž se dopustil přečinu porušení práv k ochranné známce.

Semilský ÚZSVM vydal církvi pozemky v Lomnici nad Popelkou

06.12.2016
Semilský ÚZSVM vydal církvi pozemky v Lomnici nad Popelkou
Zaměstnanci regionálního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech předali Římskokatolické farnosti dva pozemky v Lomnici nad Popelkou.

ÚZSVM prodal tři sekery z trestné činnosti

25.11.2016
ÚZSVM prodal tři sekery z trestné činnosti
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo tři sekery, které byly zabaveny pachatelům trestných činů. V jednom případě šlo o přečin porušování domovní svobody, respektive zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a ve druhém případě o přečin krádeže, kdy bylo neoprávněně vykáceno 30 kusů lesního porostu.

ÚZSVM bezplatně převedl státnímu podniku Povodí Labe pozemek v Levínské Olešnici

24.11.2016
ÚZSVM bezplatně převedl státnímu podniku Povodí Labe pozemek v Levínské Olešnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Levínská Olešnice státnímu podniku Povodí Labe.Na pozemku se nachází vodní nádrž Oleška, jehož správu vykonává Povodní Labe. Majetek stát získal na základě dědického usnesení Státního notářství v Semilech jako tzv. odúmrť.