Čtvrtek, 23. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

Hraničního přechod Harrachov patří městu

06.01.2009
Hraničního přechod Harrachov patří městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Harrachov objekty hraničního přechodu Harrachov. Účetní hodnota předaných nemovitostí dosahuje 50 milionů korun.

Výnos z družstevního bytu obohatil státní pokladnu

29.05.2008
Výnos z družstevního bytu obohatil státní pokladnu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), odvedli do státního rozpočtu částku bezmála 913 tisíc korun, kterou získali z převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu.

ÚZSVM převedl v Libereckém kraji další pozemky pod komunikacemi

18.04.2008
ÚZSVM převedl v Libereckém kraji další pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně do vlastnictví Libereckého kraje a obcí okresu Semily pozemky pod komunikacemi.

ÚZSVM prodal dva rodinné domy za téměř 1,7 milionu korun

02.11.2007
ÚZSVM prodal dva rodinné domy za téměř 1,7 milionu korun
ÚZSVM, odbor odloučeného pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení nemovitosti za téměř 1,7 milionu korun.

ÚZSVM zabránil škodám na lesním pozemku

18.06.2007
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), připadl majetek jako tzv. odúmrť. Jeho součástí byl také lesní pozemek v katastrálním území Benešov u Semil, který byl v lednu letošního roku zasažen větrnou kalamitou.

Prodejem zemědělských pozemků přispěl ÚZSVM do státního rozpočtu

17.05.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové) prodalo formou výběrového řízení dva pozemky v katastrálním území Semily. Tyto pozemky o celkové výměře 4 160 m2 stát nabyl z odúmrtí.

ÚZSVM odstranil ekologická rizika na hraničním přechodu Harrachov

11.01.2006
ÚZSVM odstranil ekologická rizika na hraničním přechodu Harrachov

ÚZSVM odvede dva a půl milionu korun do státní pokladny

13.10.2005
ÚZSVM odvede dva a půl milionu korun do státní pokladny

Unikátní mobilní hřiště bude opět sloužit dětem

01.07.2004
Unikátní mobilní hřiště bude opět sloužit dětem

ÚZSVM hospodaří také se státním majetkem v zahraničí

19.04.2004

ÚZSVM šetří prostředky státního rozpočtu

02.12.2003
ÚZSVM šetří prostředky státního rozpočtu

ÚZSVM připravuje převod kompostárny

28.11.2003
ÚZSVM připravuje převod kompostárny