Správa Národního parku Šumava získala dva pozemky ve II. zóně chráněného území

25.02.2021 - České Budějovice

Prachatické pracoviště ÚZSVM převedlo Správě Národního parku Šumava dva pozemky ležící ve II. zóně odstupňované ochrany v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Pozemky se nachází na okraji nivy bezejmenného toku, severovýchodně od obce Pravětín u města Vimperk. Celá potoční niva patří mezi významné krajinné prvky. Pozemky porostlé přirozeně vzniklým nárostem dřevin jsou součástí vyhlášené Evropsky významné lokality Šumava.

 

Na části dotčených pozemků jsou zachovány ochranářsky velmi hodnotné listnaté dřeviny, které dříve tvořily liniové doprovody původních luk a pastvin. Přestože se jedná o pozemky s nepatrnou velikostí o celkové výměře 191 m2, z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o pozemky velmi cenné.

 

Převod těchto pozemků schválilo Ministerstvo životního prostředí.

Přílohy: Pravětín.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.