Středa, 27. května 2020

srpen

Další převod pozemků ve veřejném zájmu

31.08.2010
Další převod pozemků ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky městu Slavkov u Brna.

ÚZSVM prodal bytový dům v Jablonci nad Nisou

30.08.2010
ÚZSVM prodal bytový dům v Jablonci nad Nisou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec, referát Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za nejvyšší nabídku přesahující 3 miliony korun ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti v Jablonci nad Nisou.

ÚZSVM prodal pozemky městu

27.08.2010
ÚZSVM prodal pozemky městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal městu Pelhřimov 4 pozemky za téměř 110 tisíc korun.

ÚZSVM předal kraji nemovitosti v areálu domova důchodců

26.08.2010
ÚZSVM předal kraji nemovitosti v areálu domova důchodců
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotil vlastníka nemovitostí v uzavřeném areálu Domova důchodců Nové lázně.

ÚZSVM zlikviduje padělek obrazu za 62 milionů korun

25.08.2010
ÚZSVM zlikviduje padělek obrazu za 62 milionů korun
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), získal k realizaci majetek zajištěný v trestním řízení, a to obraz označovaný jako Alpská krajina s hradem.

Stát získal 2 miliony korun za užívání pozemků

25.08.2010
Stát získal 2 miliony korun za užívání pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), pronajal na Písecku pozemky pod železniční vlečkou.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

24.08.2010
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Stachy na Prachaticku spoluvlastnický podíl k pozemku pod komunikací.

Nelegální kopie nalezeny v bytě z dědictví

23.08.2010
Nelegální kopie nalezeny v bytě z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), získal z rozhodnutí okresního soudu jako tzv. odúmrť byt ve Žďáru nad Sázavou.

ÚZSVM předal lesní pozemky

20.08.2010
ÚZSVM předal lesní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky.

Prodej dědictví na Berounsku vynesl milion korun

19.08.2010
Prodej dědictví na Berounsku vynesl milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve 4. kole výběrového řízení nemovitosti za více než 1 milion Kč. Jednalo se o obytný dům a související pozemky v katastrálním území Lhotka u Hořovic. ÚZSVM získal nemovitosti z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Lovecký zámek obohatí obraz holandského malíře

18.08.2010
Lovecký zámek obohatí obraz holandského malíře
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Národnímu zemědělskému muzeu Praha obraz Rybářská chýše na břehu moře.

Uherský Brod získal pozemky pod komunikací

17.08.2010
Uherský Brod získal pozemky pod komunikací
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky pod místní komunikací městu Uherský Brod. Celková výměra převedených pozemků je 5.143 m˛. Účetní hodnota majetku je bezmála 850 tisíc korun.

Bývalá opravna baterií prodána ve výběrovém řízení

16.08.2010
Bývalá opravna baterií prodána ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitost s přilehlým pozemkem o celkové rozloze cca 500 m˛, která se nachází v katastrálním území Strakonice.

ÚZSVM převedl majetek obci

13.08.2010
ÚZSVM převedl majetek obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Příseka pozemek v katastrálním území Příseka u Světlé nad Sázavou, který tvoří v obci veřejné prostranství.

Pardubický kraj získal hodnotný majetek

12.08.2010
Pardubický kraj získal hodnotný majetek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl do vlastnictví Pardubického kraje administrativní budovu a 2 pozemky, které jsou označené jako stavební parcely, v katastrálním území Pardubice a obci Pardubice.

Bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu

11.08.2010
Bezúplatný převod pozemků ve sportovním areálu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Obce Zborovice pozemky v katastrálním území Zborovice.

Historická a hudební literatura obohatí knihovny

10.08.2010
Historická a hudební literatura obohatí knihovny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě a Zemskému archivu v  Opavě “ Státnímu okresnímu archivu v Novém Jičíně knihy z dědictví.

ÚZSVM předal pozemky obcím a kraji

09.08.2010
ÚZSVM předal pozemky obcím a kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl na Chomutovsku 16 pozemků o celkové rozloze téměř 17 tisíc m2.

ÚZSVM prodal nemovitosti na Chotěbořsku

06.08.2010
ÚZSVM prodal nemovitosti na Chotěbořsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), za 210 tisíc korun prodal obci Sloupno 3 pozemky v katastrálním území Sloupno u Chotěboře.

Likvidace padělků v Brně

05.08.2010
Likvidace padělků v Brně
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, zajistil mechanickou likvidaci 10.363 kusů zabavených padělků. Likvidace celkem 2,3 tuny zboží proběhla na základě 15 pravomocných rozhodnutí soudu.