Čtvrtek, 12. prosince 2019

Bronzová socha dívky bude v areálu archivu ve Vsetíně

27.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl umělecké dílo Moravskému zemskému archivu v Brně.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl umělecké dílo Moravskému zemskému archivu v Brně.Jednalo se o bronzovou plastiku s názvem Sedící dívka, jejímž autorem je akademický sochař Ambrož Špetík. Účetní hodnota díla přesahuje 164 tisíc korun.Plastika má vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti a charakteru značné nároky na vhodný prostor k umístění, proto byl osloven Moravský zemský archiv v Brně s nabídkou převodu tohoto majetku do jeho příslušnosti hospodaření s tím, že socha bude umístěna v areálu Státního okresního archivu ve Vsetíně.V roce 1974 byla socha instalována v atriu budovy bývalého Okresního národního výboru Vsetín, později Okresního úřadu Vsetín. Po zrušení okresních úřadů přešlo dílo do majetku ÚZSVM.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace