Sobota, 14. prosince 2019

Další likvidace padělků světových značek

04.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od celních orgánů zabavený textil z trestné činnosti, a to na základě trestních příkazů vydaných Okresním soudem v Břeclavi.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od celních orgánů zabavený textil z trestné činnosti, a to na základě trestních příkazů vydaných Okresním soudem v Břeclavi.

Jednalo se o celkem 4 tisíce kusů napodobenin výrobků, které byly označeny ochrannými známkami světových značek jako např. Adidas, Puma, Nike, Diesel, Replay, Fubu, Lacoste a Tommy Hilfinger.

Zaměstnanci ÚZSVM zabezpečili likvidaci těchto padělků v drtírně a spalovně odpadu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace