Neděle, 15. prosince 2019

O barokní kapličku bude pečovat obec

03.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Chbany nemovitou kulturní památku.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Chbany nemovitou kulturní památku.

Předmětem bezúplatného převodu byla výklenková kaplička Panny Marie a pozemek pod touto kapličkou, která je zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje. Barokní výklenková kaplička z roku 1714 s kamennou sochou Panny Marie s Ježíškem stojí při vjezdu do obce Chbany, jedná se o objekt drobné venkovské architektury z období baroka. Účetní hodnota převedených nemovitostí přesahuje 45 tisíc korun.

Obec Chbany o tuto nemovitou kulturní památku pečuje již řadu let a po jejím převzetí hodlá provést další opravy kapličky.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace