Neděle, 15. prosince 2019

Prodej parcel pod garážemi pokračuje

13.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal další pozemky pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal další pozemky pod stavbami garáží v katastrálním území Česká Lípa.

Předmětem prodeje IV. sekce garáží bylo 29 pozemkových parcel zastavěných stavbami garáží ve vlastnictví fyzických vlastníků a členů občanského sdružení. Celková výměra plochy je 711 m2. Velikost jednotlivých prodaných pozemků se pohybuje od 23 m2 až do 30 m2.

Všechny prodané pozemky se nacházejí ve velkém uzavřeném areálu na Slovance s více než 300 garážemi a tvoří jeden funkční celek. Postupně jsou pozemky prodávány od roku 2008 po jednotlivých sekcích. Příslušnost hospodaření s uvedenými pozemky přešla na ÚZSVM po zániku Okresního úřadu v České Lípě.

Z prodeje tohoto majetku odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu bezmála 460 tisíc korun.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace