Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM dokončil převod skalního hrádku Svojkov

11.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotil vlastnictví nemovitostí v areálu skalního hrádku Svojkov.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotil vlastnictví nemovitostí v areálu skalního hrádku Svojkov.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Svojkov jednopodlažní hospodářskou budovu bývalého zámečku, která slouží jako technické zázemí, a také dřevěnou chatu se sedlovou střechou. Účetní hodnota převedených nemovitostí přesahuje 260 tisíc korun.

ÚZSVM již dříve předal obci pozemky a zříceninu skalního hradu Svojkov ze 14. století. Nyní převedl 2 zbývající stavby, které se nacházejí v tomto areálu. ÚZSVM před samotným převodem uvedl stavby, které nebyly zaznamenány v katastru nemovitostí, do souladu s faktickým a právním stavem.

Areál skalního hrádku Svojkov je významným kulturním dědictvím. Pozemky parkového a lesoparkového charakteru, které se nacházejí v areálu, jsou prohlášeny za kulturní památku. Obec má záměr vybudovat v tomto areálu naučný park s klidovou zónou a regenerovat zámeckou zahradu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace