Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM předal městu dům pro seniory

24.08.2009
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek “ Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli objekty bývalého domova důchodců městu Frýdlant nad Ostravicí. Účetní hodnota převedeného majetku je 21,2 milionů korun.
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek “ Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli objekty bývalého domova důchodců městu Frýdlant nad Ostravicí. Účetní hodnota převedeného majetku je 21,2 milionů korun.

Město v těchto objektech zajišťovalo poskytování služeb v oblasti sociální péče prostřednictvím své příspěvkové organizace Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí již od roku 1992.

Přestože ÚZSVM v minulosti umožnil provozovateli, který měl objekty areálu ve výpůjčce, provést některé stavební úpravy (bezbariérové přístupy, výměnu výtahů atd.), úsilí uživatelů objektů bývalého domova důchodců o zachování jejich provozuschopnosti nemohlo zabránit postupnému zhoršování stavebního stavu budov, z nichž některé pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Další provoz tohoto zařízení již vyžaduje rozsáhlejší úpravy.

Plánovaná rekonstrukce se dotkne především vnitřního strukturování hlavního objektu. Nevyhovující pokoje budou nahrazeny menšími pokoji se sociálním zařízením pro invalidy. Stavebními úpravami musí projít také úsek zdravotnického personálu, rehabilitace a skladů zdravotnického materiálu.

ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem po bývalém Okresním úřadu Frýdek “ Místek.

Pozn.: Ř˜ádné užívání věci je oprávněním vypůjčitele, avšak také jeho povinností všude tam, kde užívání věci znamená zároveň její udržování ve stavu, v jakém byla předána, aby nedošlo ke zhoršení její podstaty. Vypůjčiteli tedy vzniká smluvní povinnost nést náklady na údržbu vypůjčených věcí, protože s jejich opotřebením je nutno počítat.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace