Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převedl 15 pozemků Novému Jičínu

19.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), od počátku roku 2009 bezúplatně převedl celkem 15 pozemků do vlastnictví města Nový Jičín. Celková hodnota majetku je téměř 3 miliony korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), od počátku roku 2009 bezúplatně převedl celkem 15 pozemků do vlastnictví města Nový Jičín. Celková hodnota majetku je téměř 3 miliony korun.Z toho 7 pozemků v účetní hodnotě téměř 206 tisíc korun a o celkové výměře 2.998 m2 byly pozemky pod komunikacemi v katastrálním území Nový Jičín “ Horní a Dolní Předměstí, Libhošť a ilina u Nového Jičína. Tímto bezúplatným převodem došlo ke sjednocení majetku místních komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi.Dalších 8 pozemků o celkové výměře 97.649 m2 a o celkové účetní hodnotě více než 2,7 milionů korun jsou pozemky veřejně přístupných ploch v různých sídlištích města.Město Nový Jičín tak může plnit veřejnou službu pro občany v rámci své zákonné působnosti a zahájit realizaci stavby regenerace sídlišť. Během ní dojde k rekonstrukci komunikací a chodníků, budou vybudována dětská hřiště, upraveny parkovací plochy a dojde také na rozsáhlou obnovu zeleně s doplněním vhodné parkové výsadby.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace