Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl městu domov důchodců

17.08.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl většinovou část domova důchodců městu Ústí nad Orlicí. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 17,5 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl většinovou část domova důchodců městu Ústí nad Orlicí. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 17,5 milionů korun.

Jednalo se o nový pavilon, objekty stravovacího provozu a kotelny, dále o větší počet souvisejících pozemků, které tvoří místní komunikace a oddychové zelené plochy pro obyvatele. Jde o objekty ze 70. a 80. let 20. století, reálná hodnota zmíněného majetku je několikanásobně vyšší.

ÚZSVM převodem umožnil sjednocení majetku v areálu domova důchodců s tzv. starým domovem, který je historickým majetkem města. Město bude mít dále možnost využít také programy, k jejichž realizaci je nezbytné být vlastníkem nemovitostí.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace