Neděle, 15. prosince 2019

Hraniční přechod Aš “ Selb je bez překážek

27.08.2008
Hraniční přechod Aš “ Selb je bez překážek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb, (Územní pracoviště Plzeň), zajistil odstranění překážek na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici I. třídy I/64.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb, (Územní pracoviště Plzeň), zajistil odstranění překážek na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, které po vstupu České republiky do schengenského prostoru bránily plynulému silničnímu provozu na silnici I. třídy I/64.

Jednalo se o zastřešení původního celniště a 2 odbavovací boxy, které měly být, v souladu s usnesením Vlády ČR a harmonogramem plnění úkolů úpravy hraničních přechodů, odstraněny v rámci 2. etapy, a to nejpozději do konce roku 2008.

Zajištění volného průjezdu přes hraniční přechody je výrazným projevem vzájemné spolupráce v schengenském prostoru.