Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM chrání zdraví dětí

14.08.2008
ÚZSVM chrání zdraví dětí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění havarijního stavu bývalé sýpky v obci Budeč.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění havarijního stavu bývalé sýpky v obci Budeč. V havarijním stavu byla střecha sýpky poté, kdy se nad územím republiky přehnal orkán.Budova se nachází v areálu mateřské a základní školy, a tak při pádu materiálu z poškozené střechy hrozilo nebezpečí úrazu dětí, které se v areálu pohybují. ÚZSVM nejprve zajistil označení prostoru v okolí budovy výstražnými tabulemi a páskami a následně zajistil opravu, na kterou vynaložil zhruba 400 tisíc korun.ÚZSVM tímto krokem zajistil bezpečnost dětí.