Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM odstranil překážky na hraničním přechodu Strážný

06.08.2008
ÚZSVM odstranil překážky na hraničním přechodu Strážný
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění překážek na hraničním přechodu Strážný na Prachaticku.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), zajistil odstranění překážek na hraničním přechodu Strážný na Prachaticku.

Úpravy byly dokončeny ve zkráceném termínu, čímž došlo ke zkrácení doby objížďky. Strážný se tak stal prvním přechodem v Jihočeském kraji, kde byly splněny všechny úkoly stanovené Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Po vstupu České republiky do schengenského prostoru jsou podle Schengenského kodexu na hraničních přechodech odstraňovány překážky, které brání plynulému silničnímu provozu. Usnesení Vlády ČR pak dále stanovilo harmonogram plnění úkolů úpravy hraničních přechodů.

ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, má za úkol odstranit tyto překážky na hraničních přechodech se SRN a Rakouskem. Týká se to zastřešení celniště, odbavovacích buděk, ze kterých cizinecká a pohraniční policie a celníci prováděli kontroly, závor a ostrůvků a také úpravy veřejného osvětlení.