Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM převedl rozsáhlý pozemek

22.08.2008
ÚZSVM převedl rozsáhlý pozemek
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně rozsáhlý pozemek na Lounsku státnímu podniku Lesy ČR.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně rozsáhlý pozemek na Lounsku státnímu podniku Lesy ČR.Pozemek o výměře 163.526 m2, který plní funkce lesa, se nachází ve svažitém terénu v katastrálním území Liběšovice. Účetní cena nemovitosti je více než 621 tisíc korun. ÚZSVM připadlo hospodaření s tímto pozemkem po bývalém Okresním úřadu Louny.Bezúplatný převod se uskutečnil v souladu s lesním zákonem a na základě žádosti Lesní správy atec.