Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM zpřístupnil vchod do administrativní budovy

29.08.2008
ÚZSVM zpřístupnil vchod do administrativní budovy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), zpřístupnil v uplynulých dnech hlavní vchod do svého sídla.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), zpřístupnil v uplynulých dnech hlavní vchod do svého sídla.

Počátkem léta se z důvodu napadaní nosného dřeva hnilobou, dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem zřítila část podhledu balkónu nad hlavním vchodem. ÚZSVM nechal provést kontrolní sondy, které prokázaly poškození dřevěné konstrukce. Na základě těchto šetření pak ÚZSVM nechal odstranit i tuto část podhledu a střešního bednění.

Po dobu stavebních úprav, které si vyžádaly investici téměř půl milionu korun, využívali občané ke vstupu do budovy postranní vchody.

Objekt, který je ve správě ÚZSVM, poskytuje zázemí řadě státních organizací. Mimo ÚZSVM zde sídlí např. Úřad práce, Okresní státní zastupitelství, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Probační a mediační služba, Česká školní inspekce, Ministerstvo zemědělství “ Zemědělská agentura a Pozemkový úřad.