Středa, 27. května 2020

srpen

ÚZSVM opravuje hráz rybníka Hvížďalka

29.08.2006
ÚZSVM (Územní pracoviště Plzeň) v těchto dnech opravuje porušenou hráz rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí.

ÚZSVM inicioval výměnu administrativní budovy

21.08.2006
S účinností od 1.7. 2006 byla uskutečněna výměna budov mezi ÚZSVM, odborem Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice) a Úřadem práce v Táboře na základě usnesení vlády ČR č. 428 ze dne 13. 4. 2005.

ÚZSVM hospodaří se státním majetkem v účetní hodnotě 23 mld. korun

17.08.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spravoval k 31. 12. 2005 majetek v hodnotě vyšší než 23 mld. korun. "Dohromady jde o více než 470 tisíc kusů movitého a nemovitého majetku. Pohyb majetku činil za uplynulý rok přibližně 2 mld. korun," říká generální ředitel ÚZSVM Ing. Miloslav Vaněk

Úspěšnost ÚZSVM při hájení zájmů státu je vyšší než 95 procent

08.08.2006

ÚZSVM uspěl v řízení o regresní náhrady pro ČR Státu tak bude vyplacena částka přesahující 70 tisíc

07.08.2006

Tiskové sdělení

04.08.2006
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes obdržel rozsudek Městského soudu v Praze ke sporu o určení vlastnického práva ke katedrále sv. Víta v Praze s přilehlými nemovitostmi.

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v hodnotě 103 milionů korun

02.08.2006
Administrativní budovu včetně zastavěného pozemku a pozemků přilehlých na ulici L. Váchy ve Zlíně v uplynulých dnech převedl bezúplatně ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno).