Pondělí, 9. prosince 2019

Územní pracoviště Ostrava ÚZSVM přebírá hraniční přechody

30.08.2004

Celkem 13 hraničních přechodů převezme Územní pracoviště Ostrava ÚZSVM, a to na základě Rámcové dohody o převodu majetku uzavřené mezi ÚZSVM a Ministerstvem financí ČR “ Generálním ředitelstvím cel a také dle schváleného harmonogramu.



V současné době převzal odbor Odloučené pracoviště Jeseník majetek dvou hraničních přechodů - Zlaté Hory a Bílý Potok. Zbývá dokončit převzetí hraničního přechodu Mikulovice. Odbor Odloučené pracoviště Bruntál převzal hraniční přechody Bartulovice a Osoblahu.



Předaný majetek budov a staveb představuje milionové hodnoty a ÚZSVM na nich bude zajišťovat udržovací opravy. Prostory bývalých celnic jsou využívány Policií ČR “ Službou cizinecké a pohraniční policie.



V následujícím období budou Územnímu pracovišti Ostrava postupně předávány hraniční přechody s Polskou republikou (Bohumín, Petrovice u Karviné, Chotěbuz, Horní Lišná a Bukovec) a hraniční přechody se Slovenskou republikou (Mosty u Jablunkova, Bílá a Střelná).



Od 1. 5. 2004 přebírá ÚZSVM v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie silniční hraniční přechody. Děje se tak na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.



Bližší informace poskytne ředitel Územního pracoviště ing. Karol Siwek (tel.: 596 284 401).



Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.



Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM