Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM odvede výtěžek z odúmrti do státní pokladny

20.08.2004

Finanční hotovost uložená v peněžním ústavu ve výši 480.000,- Kč a několik drobných movitých věcí v celkové hodnotě cca 20.000,- Kč připadlo ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava).Zaměstnanci odboru realizují tento majetek dle platných právních předpisů a výtěžek pak ÚZSVM odvede do státní pokladny.Majetek získal ÚZSVM na základě Usnesení Okresního soudu v Šumperku, kdy bylo podle § 462 občanského zákoníku potvrzeno, že dědictví po zůstaviteli připadá státu a příslušnost hospodařit s tímto majetkem ÚZSVM.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM