Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM pečuje o památku obětí okupace

23.08.2004

O pamětní desku na počest zaměstnanců okresního úřadu a berní správy, kteří zahynuli v období 1939 - 1945 pečuje odbor Odloučené pracoviště Vyškov ÚZSVM (Územní pracoviště Brno). Pamětní deska je umístěna v sídle odboru Odloučené pracoviště Vyškov, ve druhém poschodí budovy Nádražní 7.Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a o pietních místech povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jejich správním obvodu. Z toho důvodu požádalo město Vyškov odbor Odloučené pracoviště Vyškov o fotodokumentaci a vyplnění údajů do evidence.Pamětní deska byla odhalena v roce 1947 a jsou na ní uvedena čtyři jména obětí okupace. Současná výzdoba je převzata po bývalém okresním úřadu. Odbor Odloučené pracoviště Vyškov do budoucna počítá s novou úpravou pietního místa.Bližší informace na požádání poskytne ředitelka Územního pracoviště Brno Mgr. Lenka Kolaříková (tel.: 542 162 410).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM