Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM předal starožitnosti Národnímu památkovému ústavu

05.08.2004

Historicky cenný nábytek, porcelán, skleněné nádobí a několik obrazů. To vše patřilo k vybavení domácnosti typické pro počátek minulého století a ÚZSVM tento majetek muzejní hodnoty nabyl jako součást rozsáhlého dědictví. V uplynulých dnech předal vybrané kusy Národnímu památkovému ústavu (NPÚ).Mezi obrazy z počátku minulého století lze uvést například akvarel autora Karla Šulce, na němž je vyobrazen pohled na Karlův most a Hradčany.O předání NPÚ rozhodlo vzhledem k povaze majetku Ministerstvo kultury. Konkrétně tak doplní sbírky Územního pracoviště Plzeň Národního památkového ústavu.ÚZSVM nabyl odúmrť na základě § 462 občanského zákoníku jako tzv. odúmrť rozhodnutím soudu. Jedná se o případy, kdy zůstavitel zemřel, aniž by měl zákonné či závětní dědice.Adam Halmoši, v.z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM