Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převzal hraniční přechod Stožec

25.08.2004

Dne 1. července 2004 převzal odbor Odloučené pracoviště Prachatice ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice) od Generálního ředitelství cel nemovité a movité věci na hraničním celním přechodu Stožec. Jedná se o pět stavebních buněk, dvě hraniční závory a zařízení pro vytápění. Vše v celkové hodnotě cca 900 tisíc korun.Ve třech stavebních buňkách nadále vykonává svou činnost na základě mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo Služba cizinecké a pohraniční policie.ÚZSVM přebírá silniční hraniční přechody od 1. května. 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.Hraniční celní přechod Stožec se nachází asi 6 km od státní hranice v místě s názvem Nové Údolí ve velmi atraktivní oblasti Šumavy. Přes tento hraniční přechod přejdou denně stovky turistů, ať už pěších, cyklistů či v zimě lyžařů.Bližší informace poskytne na požádání ředitel Územního pracoviště České Budějovice JUDr. Jaroslav Kubát (tel.: 387 724 431).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM