Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM převzal hraniční přechody Vratěnín, Hnanice, Hevlín a Hatě

19.08.2004

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Znojmo má od 1. 8. 2004 ve své správě hraniční přechody:Vratěnín

Hnanice

Hevlín

Hatě- starý přechod

Hatě - nový přechodPředávaný majetek budov a staveb představuje celkovou hodnotu více než 100 milionů korun. Prostory na hraničních přechodech jsou využívány Službou cizinecké a pohraniční policie ČR. Ve Hnanicích bude objekt využívat také Celní správa. O využití uvolněných částí objektů bude odbor OP Znojmo ÚZSVM dále jednat. Na uváděných objektech zajistí ÚZSVM v nastávajícím období udržovací opravy v hodnotě cca 1,5 milionů korun.Hraniční přechody byly Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převzaty na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie.Bližší informace na požádání poskytne ředitelka Územního pracoviště Brno ÚZSVM Mgr. Lenka Kolaříková (tel.: 542 162 410).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM