Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM zpracovalo návrh na nové využití administrativních budov

20.08.2004

Od 1. září 2004 sídlí odbor Odloučené pracoviště Rakovník ÚZSVM (Územní pracoviště Střední Čechy) v ulici Na Sekyře č. p. 2123 v Rakovníku. V průběhu srpna a září letošního roku proběhne v souladu s usnesením vlády č. 663 ze dne 19. června 2002 přestěhování zaměstnanců odboru Odloučené pracoviště Rakovník ÚZSVM a města Rakovník v rámci dvou administrativních budov po bývalém Okresním úřadu Rakovník.


V následujících týdnech přesídlí do objektu Na Sekyře č. p. 2123 rovněž Ministerstvo vnitra ČR a Celní úřad Kladno. V současné době prostory v této budově již využívá Katastrální úřad pro Středočeský kraj a Úřad práce Rakovník.Tomuto kroku předcházelo jednání mezi zástupci odboru Odloučené pracoviště Rakovník ÚZSVM a subjekty využívajícími tři administrativní budovy po bývalém okresním úřadu. Výsledkem byl návrh zpracovaný zaměstnanci tohoto odboru, který bude předložen k projednání Vládní dislokační komisi. Jeho součástí je také návrh budoucí dislokace v administrativních budovách po bývalém okresním úřadu a návrh na bezúplatný převod dvou administrativních budov do vlastnictví Města Rakovník. Poté bude návrh předložen prostřednictvím Ministerstva financí ČR ke schválení Vládě ČR. Teprve po schválení ze strany vlády je možné mezi ÚZSVM a Městem Rakovník uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí.Hlavními kritérii záměru bylo optimální využití prostor objektů, úspora finančních prostředků a soustředění subjektů státní správy do jednoho místa.Bližší informace na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Střední Čechy Ing. Vladimír Hůlka (tel.: 221 621 265).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM