Neděle, 15. prosince 2019

Z ÚZSVM putují cenné předměty do sbírek kulturních institucí

02.08.2004

Obraz pocházející zřejmě z konce 19. století z dílny Julia Mařáka a dále dřevěné loutky tzv. marionety od neznámého autora předal v uplynulých týdnech ÚZSVM Územní pracoviště v hl. m. Praze kulturním institucím.Nesignované dílo s názvem ena sedící v letním lese tak z rukou ÚZSVM přešlo do sbírek Národní galerie v Praze. Dvě marionety obohatí expozice Národního muzea.Historicky cenné předměty připadly ÚZSVM jako tzv. odúmrť na základě soudního rozhodnutí o neplatnosti závěti zůstavitele. Protože se jednalo o majetek muzejní hodnoty, rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o jeho předání dvěma výše uvedeným institucím.Majetek zůstavitele, který neměl zákonné ani závětní dědice připadá podle § 462 občanského zákoníku jako tzv. odúmrť státu, konkrétně ÚZSVM, kterému přísluší s tímto majetkem hospodařit.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v.z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM