Sobota, 29. února 2020

Teplická pobočka ÚZSVM již letos odvedla státu 12 milionů korun

28.08.2012
Teplice - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem) odvedli za první pololetí letošního roku do státní pokladny 12 milionů korun. Tržby z prodeje majetku přispěly do této částky 9,7 miliony korun, tržby z nájmů pak 2,3 miliony korun.
Ze 148 nemovitostí, které v tomto období získaly úsilím pracovníků teplického pracoviště ÚZSVM nového majitele, se prostřednictvím výběrového řízení a přímým prodejem prodalo 74 nemovitostí. Zbylých 74 nemovitostí přešlo na nové vlastníky bezúplatným převodem, z toho většinu, tedy celkem 52 pozemků, tvořily převody pozemků pod komunikacemi do vlastnictví Ústeckého kraje a obcí v okrese Teplice. Jejich celková výměra činila 84.574 m2 a souhrnná účetní hodnota dosáhla téměř 9 milionů korun. Bezúplatnými převody získala nové lesní pozemky i společnost Lesy ČR, s.p. a vodní plochy pak připadly Zemědělské vodohospodářské správě a Povodí Ohře, s.p.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace