Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl v červenci na Lounsku pozemky za více než 2,5 milionu

29.08.2012
Louny, 29. 8. 2012 - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli v průběhu července na obce, Pozemkový fond a Lesy ČR pozemky v okrese Louny v účetní hodnotě přesahující 2,5 milionu korun.
Nový majetek si v minulém měsíci připsaly například Louny nebo obec Krásný Dvůr. Pozemky v nejvyšší účetní hodnotě získaly Podbořany. Jednalo se celkem o 8.214 m2 pozemků pod místními komunikacemi III. třídy, které tvoří přístupovou cestu k nové bytové zóně. Jejich účetní hodnota činí 790 tisíc korun.
 
Vzhledem k převážně zemědělskému charakteru okresu Louny převedl ÚZSVM nejvíce nemovitostí Pozemkovému fondu České republiky. Fond získal pozemky zemědělského půdního fondu (orná půda, trvalý travní porost či chmelnice) nacházející se v katastrálních územích Podbořany, Žatec, Líšťany u Cítolib, Koštice, Postoloprty, Břvany, Levonice a Žerotín u Panenského Týnce.  Jejich rozloha přesáhla 86 tisíc m2 a účetní hodnota byla vyčíslena na 727,5 tisíc korun.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace