Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM převedl Husitskému muzeu kryt civilní obrany

08.08.2012
Tábor - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl kryt civilní obrany včetně podzemních prostor Husitskému muzeu v Táboře. Účetní hodnota majetku je téměř 2,1 milionu korun.
Budova je postavena na pozemku ve vlastnictví města Tábor, stejně jako ostatní pozemky, které tvoří sousední park. Jeden z těchto pozemků je ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Budova slouží jako vstupní prostor k podzemní stavbě bývalého krytu civilní obrany o celkové ploše 513,77 m2, který se nachází pod parkem na náměstí Prokopa Velikého.
 
Objekt měl původně sloužit k ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech či přímém vojenském ohrožení státu. Proto záměrem ÚZSVM byl bezúplatný převod do vlastnictví města Tábor. Rada města však bezúplatné nabytí objektu nedoporučila ke schválení a město převod do svého vlastnictví odmítlo.
 
V následujícím období byl objekt na základě oznámení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva vyjmut ze stálých úkrytů civilní obrany z Havarijního plánu Jihočeského kraje s tím, že se nadále předpokládá jeho využití až v případě přímého vojenského ohrožení státu.  Na základě tohoto rozhodnutí vyhlásil ÚZSVM prodej ve výběrovém řízení, nenašel však žádného zájemce.
 
V tomto období byl objekt a současně i podzemní prostory pronajímán a v poslední době pak užíván na základě výpůjčky Okresním soudem v Táboře jako skladovací prostory. Tato výpůjčka byla následně ukončena.
 
V roce 2011 projevilo zájem o bezúplatný převod majetku Husitské muzeum v Táboře, kterému po souhlasu Ministerstva kultury ČR ÚZSVM protokolárně objekt letos v červnu předal.
    
Záměrem Husitského muzea v Táboře je využití uvedeného objektu včetně rozsáhlých podzemních prostor k rozšíření depozitní kapacity muzea a do budoucna k využití části prostor pro veřejnost. Bude zde zbudován výstavní a přednáškový sál. S ohledem na umístění objektu se také uvažuje o možnosti zřízení nové expozice zaměřené na historii židovského osídlení. V minulosti se zde nacházel židovský hřbitov, který byl v průběhu II. světové války zničen nacisty. Po válce byl tento prostor upraven, nyní je pomník k připomenutí židovského hřbitova. 
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
Mgr. Ing. Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace