Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM prodal dědictví na Litoměřicku

30.08.2012
Litoměřice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za 901 tisíc korun nemovitosti v katastrálním území Libochovice.
Ve druhém kole výběrového řízení prodal ÚZSVM jednopodlažní rodinný dům a 3 pozemky. Dům je nepodsklepený, půdní prostor je bez dalšího využití. Samotný dům se sestává ze dvou částí s různými popisnými čísly, jedna z budov je starší než 100 let a je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu a druhá část byla udržována běžným způsobem. Na dvoře je prádelna, jednoduchý otevřený přístřešek a kůlna s dílnou. Pozemky o výměře     541 m2 tvoří zastavěnou plochu, nádvoří a zahradu.
 
Součástí prodeje byl i movitý majetek bez hodnoty, který byl vybavením domu. ÚZSVM získal majetek na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“
 
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Mgr. Ing. Robert Hurt
v.z. vedoucí samostatné oddělení Komunikace