Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM prodal na Pelhřimovsku dům a pozemky získané z odúmrti

15.08.2012
Pelhřimov, 15. 8. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve výběrovém řízení rodinný dům se zahradou a dalšími pozemky ve Vojslavicích na Pelhřimovsku. Realizace nemovitého majetku, který ÚZSVM získal z odúmrti, přinesla do státní pokladny částku téměř 658 tisíc korun.
Prodej se týkal přibližně 90 let starého domu o dvou obytných místnostech. K objektu stojícím poblíž dálnice D1 náleží i stodola, přilehlá zahrada a kolna.  Nový majitel získal nemovitost za 300 tisíc korun. Kupce si po zaplacení 156 tisíc korun našlo i patnáct zemědělských pozemků o celkové výměře zhruba 25 tisíc m2 nacházejících se v katastrálním území  Vojslavice nad Želivkou a Koberovice. Státu také připadly bankovní vklady ve výši 184 tisíc korun a necelých 14 tisíc korun ze stavebního spoření. Pronájem zemědělské půdy přinesl dalších 3,5 tisíce korun.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace