Sobota, 29. února 2020

Zemědělské pozemky vynesly 10 milionů korun

14.08.2012
Prachatice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ve výběrovém řízení za více než 10 milionů korun pozemky v katastrálním území Netolice.
Jednalo se o 15 zemědělsky obhospodařovaných pozemků (orná půda a trvalý travní porost), které mají výměru 28,5 ha. Současný majitel bude i nadále pozemky užívat pro zemědělské účely.
 
Vysoký výnos z prodeje obohatí státní rozpočet. ÚZSVM získal pozemky z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
  
 
Děkuji za informování veřejnosti.
  
Mgr. Ing. Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace