Státní instituce získaly od ÚZSVM opuštěný majetek na Turnovsku

25.02.2021 - Semily

ÚZSVM v Semilech převzal na Turnovsku čtyři spoluvlastnické podíly na pozemcích v katastrálních územích Sekerkovy Loučky a Karlovice, které připadly státu jako opuštěný majetek.

Tři z pozemků jsou zemědělsky užívané, jde zejména o ornou půdu. Zbývající je veden jako komunikace a leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Původní vlastník nepatrných podílů, které činily 1/290 a v případě jednoho pozemku 1/790 tento majetek v hodnotě 100 Kč svým prohlášením opustil. ÚZSVM jej převzal do majetku a následně je převedl na státní instituce.

 

Státní pozemkový úřad získal podíly ke třem obhospodařovaným zemědělským pozemkům o celkové výměře 1 522 m2 a Agentura ochrany přírody a krajiny získala podíl ke komunikaci o výměře 4 658 m2.

Přílohy: 168a.JPG 168b.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.