Středa, 24. července 2019

odbor Odloučené pracoviště Strakonice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Strakonice:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Velké náměstí 216
386 01 Strakonice
Ředitelka:
Ing. Veronika Oberpfalzerová
Tel.: 383 377 203
E-mail: veronika.oberpfalzerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Oberpfalzerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Strakonice

Stát získal po zemřelém bezcenné stravenky

22.07.2019

Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích byla nařízena likvidace pozůstalosti po muži ze Strakonicka, který se léčil v psychiatrické léčebně v Plzeňském kraji a zemřel bez zanechání závěti.

Státní pozemkový úřad převzal na Strakonicku zemědělské pozemky

19.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se přednostně zaměřil na prošetření majetkových položek, které náleží do zemědělského půdního fondu a dopadá na ně tak zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku anebo zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem

03.07.2019

Další elektronické aukce movitých věcí, které se uskutečnily na Strakonicku, byly úspěšné. Z celkem třinácti vyhlášených elektronických aukcí na prodej nepotřebných věcí, byl největší zájem o ty, v nichž se nabízelo nářadí.

další aktuality