Sobota, 21. září 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Strakonice

ÚZSVM prodal v elektronické aukci kovová razidla, peníze odvedl na pomoc obětem trestných činů

29.08.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci kovová razidla, peníze odvedl na pomoc obětem trestných činů
Strakonickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových propadla číselná a písmenková kovová razidla pocházející z trestné činnosti.

Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku

14.08.2019
Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se zaměřilo na prověření a následný převod pozemků pod tělesy silnic III. tříd ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Státu připadlo sportovní auto Porsche Boxster

14.08.2019
Státu připadlo sportovní auto Porsche Boxster
Počátkem letošního roku uplynula roční lhůta vyhlášená usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích, ve které bylo možno se přihlásit o vydání tří osobních automobilů vedených v soudní úschově. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, připadly vozy státu.

Ve Strakonicích proběhla likvidace více jak sta majetkových položek z trestné činnosti

13.08.2019
Ve Strakonicích proběhla likvidace více jak sta majetkových položek z trestné činnosti
Policie ČR předala Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích celkem 150 předmětů, získaných krádežemi do motorových osobních vozidel v Jihočeském, Západočeském a Středočeském kraje v průběhu roku 2015.

ÚZSVM ve Strakonicích převzal nepotřebný majetek od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

02.08.2019
ÚZSVM ve Strakonicích převzal nepotřebný majetek od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Strakonicích převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) celkem tři již nepotřebné pozemky v souhrnné výměře 1 785 m2 v obci Čestice.

Stát získal po zemřelém bezcenné stravenky

22.07.2019
Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích byla nařízena likvidace pozůstalosti po muži ze Strakonicka, který se léčil v psychiatrické léčebně v Plzeňském kraji a zemřel bez zanechání závěti.

Státní pozemkový úřad převzal na Strakonicku zemědělské pozemky

19.07.2019
Státní pozemkový úřad převzal na Strakonicku zemědělské pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se přednostně zaměřil na prošetření majetkových položek, které náleží do zemědělského půdního fondu a dopadá na ně tak zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku anebo zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem

03.07.2019
O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem
Další elektronické aukce movitých věcí, které se uskutečnily na Strakonicku, byly úspěšné. Z celkem třinácti vyhlášených elektronických aukcí na prodej nepotřebných věcí, byl největší zájem o ty, v nichž se nabízelo nářadí.

Noví majitelé převzali rozsáhlý skladový areál ve Lnářích na Strakonicku

26.06.2019
Noví majitelé převzali rozsáhlý skladový areál ve Lnářích na Strakonicku
Na základě výběrového řízení s aukcí získali noví majitelé z Plzeňska do podílového spoluvlastnictví skladový areál v obci Lnáře. Tento majetek získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2015 na základě Usnesení vlády ČR od Ministerstva zdravotnictví jako nepotřebný majetek.

Biologické centrum Akademie věd získalo od ÚZSVM tři počítače

11.06.2019
Biologické centrum Akademie věd získalo od ÚZSVM tři počítače
Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupován státu ve věcech majetkových předalo tři počítačové sestavy Biologickému centru Akademie věd ČR, které o ně projevilo zájem.

ÚZSVM ve Strakonicích prodal dřevní hmotu

07.06.2019
ÚZSVM ve Strakonicích prodal dřevní hmotu
Z důvodu ochrany obyvatel a odvrácení případného nebezpečí škody na sousedním majetku zajistil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích pokácení stromů ve dvou katastrálních územích, a to ve Vodňanech a Střelských Hošticích.

ÚZSVM ve Strakonicích prodal pozemek v elektronické aukci za více jak 800 tisíc korun

04.06.2019
ÚZSVM ve Strakonicích prodal pozemek v elektronické aukci za více jak 800 tisíc korun
Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásilo letos v dubnu první prodej nemovitého majetku formou elektronické aukce s povinností složit kauci. V aukci se úspěšně prodal pozemek za 851 310 korun.

Město Bavorov získalo od ÚZSVM bezúplatně 16 pozemků

03.05.2019
Město Bavorov získalo od ÚZSVM bezúplatně 16 pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích bezúplatně převedl městu Bavorov celkem 16 pozemků v hodnotě 30 800 korun.

ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově

15.04.2019
ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích poskytl neziskové organizaci PREVENT 99 prostory o výměře více jak 90 m2 v přístavbě své budovy, která se nachází přímo v centru města Strakonice.

ÚZSVM ve Strakonicích získal chatku v zahrádkářské kolonii

09.04.2019
ÚZSVM ve Strakonicích získal chatku v zahrádkářské kolonii
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích nabyl po zemřelém muži z Plzeňska majetek v katastrálním území Strakonice.

Ve Strakonicích pátrají po nedostatečně identifikovaných vlastnících staveb

25.03.2019
Ve Strakonicích pátrají po nedostatečně identifikovaných vlastnících staveb
Po poslední aktualizaci údajů předávaných z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v rámci spolupráce na dohledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí bylo na Strakonicku předáno osm staveb zapsaných na osoby bez uvedeného identifikátoru, to znamená bez rodného čísla na listu vlastnickém.

Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu

28.02.2019
Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu
Provozní zaměstnanci strakonického odboru Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se pustili do zvelebování prostor v sídle tohoto pracoviště. Byla přestěhována spisovna, která sousedila s kanceláří uvolněnou nájemcem, chodbičkou a malým skladem, čímž vznikl praktický celek vhodný k nabídnutí pro komerční využití.

ÚZSVM ve Strakonicích propadly kovové razníky

01.02.2019
ÚZSVM ve Strakonicích propadly kovové razníky
Rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích propadly státu ze spáchané trestné činnosti písmenkové a číselné kovové razníky. Konkrétně se jedná o dvacet sedm písmenkových razidel velikosti 6 mm a devět číselných razidel stejné velikosti.

ÚZSVM zajistil pokácení suchých stromů ve Vodňanech

16.01.2019
ÚZSVM zajistil pokácení suchých stromů ve Vodňanech
Na Strakonicku navázali zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na dosavadní výbornou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při zajišťování pokácení dřevin.

ÚZSVM přispěl k vyřešení staveb zapsané na neznámého vlastníka ve Strakonicích

19.12.2018
ÚZSVM přispěl k vyřešení staveb zapsané na neznámého vlastníka ve Strakonicích
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Strakonice podařilo dořešit stavby původně zapsané neznámého vlastníka. Jednalo se o tři zděné přístřešky umístěné na pozemcích ÚZSVM.