Čtvrtek, 14. listopadu 2019

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

ÚZSVM převedl pozemky z odúmrtě na Státní pozemkový úřad

14.11.2019
ÚZSVM převedl pozemky z odúmrtě na Státní pozemkový úřad
Příbramskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo čtrnáct pozemků na území obce Pičín v rámci dodatečného projednání dědictví po muži zemřelém v roce 1992.

ÚZSVM v Benešově získal silniční pozemek pro obec Miličín

13.11.2019
ÚZSVM v Benešově získal silniční pozemek pro obec Miličín
Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s Lesy ČR napravuje nesprávný zápis vlastnictví v katastru nemovitostí k pozemku, na němž se nachází místní komunikace.

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka

12.11.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek dříve zapsaný na neznámého  vlastníka
Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prošetřilo další pozemek, který byl dříve v katastru nemovitostí veden na neznámého vlastníka.

Lysá nad Labem získala pozemky pod přístupovou cestou do chatové osady Řehačka

07.11.2019
Lysá nad Labem získala pozemky pod přístupovou cestou do chatové osady Řehačka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně převedl městu Lysá nad Labem bezúplatně dva pozemky o celkové výměře 662 m2, na kterých se nachází těleso místní komunikace IV. třídy ve vlastnictví města.

ÚZSVM prodal dva pozemky ve středních Čechách za 170 tisíc korun

06.11.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky ve středních Čechách za 170 tisíc korun
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo dva pozemky za 170 tisíc korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci unikátní sbírku 489 knih

05.11.2019
ÚZSVM  prodal v elektronické aukci unikátní sbírku 489 knih
Středočeskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo zachránit kolekci 489 knih rozmanitých žánrů, které mu připadly po majiteli, jenž zemřel bez dědiců.

ÚZSVM prodal v elektronických aukcích věci z odúmrti za téměř 11 tisíc korun

04.11.2019
ÚZSVM prodal v elektronických aukcích věci z odúmrti za téměř 11 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi prodal v elektronických aukcích část souboru movitých věcí čítajícího celkem 190 položek získaných z odúmrtě na základě Usnesení místního Okresního soudu. Jednalo se o broušené sklenice na víno, misky vázu, tác, růžový porcelán, jídelní servis, kapesní hodinky, nosiče kufru, staré rádio a modlitební knížky.

Případ týraných koní z Benešovska spěje ke konci

04.11.2019
Případ týraných koní z Benešovska spěje ke konci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově přebírá posledních osm koní ze stáda, která čítalo téměř stovku koní. Koně, původně patřící chovateli z Jankova na Benešovsku, odsouzenému letos v létě za týrání zvířat, propadli státu rozhodnutím krajského soudu.

ÚZSVM zlikvidoval téměř dvě tuny padělaného značkového zboží

31.10.2019
ÚZSVM zlikvidoval téměř dvě tuny padělaného značkového zboží
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově zajistil likvidaci přibližně 1 800 kg padělků značkového zboží, které rozhodnutím Okresního soudu v Nymburce propadly do vlastnictví státu. Konkrétně se jednalo o 1 401 kusů textilních výrobků, kabelek bot a dalších doplňků a dále 11 969 klíčenek a jejich polotovarů. Všechno zboží bylo neoprávněně označené ochrannými známkami renomovaných světových módních a automobilových značek.

ÚZSVM zlikvidoval zabavené „výherní“ hrací přístroje

30.10.2019
ÚZSVM zlikvidoval zabavené „výherní“ hrací přístroje
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadly na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ „výherní“ hrací stroje včetně klíčů, které byly zabrány dle trestního zákoníku.

Les na Orlické přehradě přešel díky ÚZSVM do správy hospodaření Lesů ČR

30.10.2019
Les na Orlické přehradě přešel díky ÚZSVM do správy hospodaření Lesů ČR
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uskutečnilo bezúplatný převod dvou na sebe navazujících lesních pozemků v působnosti obce Klučenice.

ÚZSVM zajistil důstojné uložení ostatků zesnulých

29.10.2019
ÚZSVM zajistil důstojné uložení ostatků zesnulých
Na základě tzv. odúmrtě připadá každý rok Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mnoho nemovitostí, ale i movitých věcí umístěných v budovách a na pozemcích. Ve většině případů se jedná o běžné vybavení domácnosti, ale i různé sběratelské předměty.

ÚZSVM přispívá k řešení bezpečnosti občanů ve městě Bystřice

25.10.2019
ÚZSVM  přispívá k řešení bezpečnosti občanů ve městě Bystřice
ÚZSVM v Benešově řeší ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic pozemek pod chodníkem ve vlastnictví Města Bystřice.

ÚZSVM prodal polovinu pozemku za 26 tisíc korun

24.10.2019
ÚZSVM prodal polovinu pozemku za 26 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal polovinu pozemku v katastru Nová Ves u Chotěšic. Pozemek byl získán odúmrtí v dodatečně projednaném dědictví z roku 2018 na základě nově zjištěného majetku zemřelého.

Středočeské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek po téměř dvacetiletém pronájmu

24.10.2019
Středočeské pracoviště ÚZSVM prodalo pozemek po téměř dvacetiletém pronájmu
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo pozemek v Horoměřicích, který byl dříve téměř 20 let pronajímán.

Kladno získalo dva pozemky pro rozvoj dopravní infrastruktury

23.10.2019
Kladno získalo dva pozemky pro rozvoj dopravní infrastruktury
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Kladno dva pozemky o celkové výměře 2766 m2, které se nacházejí katastrálním území Dubí u Kladna za 2,98 milionu korun.

ÚZSVM zlikvidoval neobvyklou pěstírnu marihuany

23.10.2019
ÚZSVM zlikvidoval neobvyklou pěstírnu marihuany
Příbramskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla do správy na základě rozhodnutí Městského úřadu v Dobříši pěstírna marihuany v podobě skříně, kterou měl k tomuto účelu speciálně upravenou muž z Dobříšska.

Rybáři získali pozemek pod Turyňským rybníkem

22.10.2019
Rybáři získali pozemek pod Turyňským rybníkem
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 30 718 m2 ležící v katastrálním území Tuchlovice za 450 000 korun. Pozemek tvoří část Turyňského rybníka a jeho novým majitelem se stal Český rybářský svaz, který se o rybník stará.

Dobříš získala část pozemku v areálu bývalého pivovaru a sladovny

22.10.2019
Dobříš získala část pozemku v areálu bývalého pivovaru a sladovny
Příbramské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Dobříš pozemek o rozloze 19 m2, na kterém se nachází veřejně přístupná komunikace.

ÚZSVM předal hrdinská ocenění Unhošti a Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně

22.10.2019
ÚZSVM předal hrdinská ocenění Unhošti a Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo pamětní odznak a medaili včetně písemných certifikátů, které byly uděleny válečnému veteránovi za příkladné působení při obraně vlasti v době 2. světové války. ÚZSVM získal tato ocenění jako odúmrť, neboť jejich majitel zemřel bez dědiců.