Neděle, 17. prosince 2017

Z činnosti Územního pracoviště Střední Čechy

ÚZSVM prodal nemovitosti v bývalém vojenském újezdu Mladá

14.12.2017
ÚZSVM prodal nemovitosti v bývalém vojenském újezdu Mladá
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně převzal na základě usnesení vlády od Ministerstva obrany ČR pozemek a dvě stavby v katastrálním území Lysá nad Labem. Jednalo se o nemovitosti, které se nacházejí na území bývalého vojenského újezdu Mladá v lokalitě „Milovice – Šibák.“

ÚZSVM převzal od soudu 900 tisíc korun z trestné činnosti

30.11.2017
ÚZSVM převzal od soudu 900 tisíc korun z trestné činnosti
Odloučení pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně převzalo od soudu částku 900 000 Kč. Peníze propadly státu po odsouzení pachatele trestné činnosti.

ÚZSVM získal za vrácení zabavených pivních sudů 12 tisíc korun

29.11.2017
ÚZSVM získal za vrácení zabavených pivních sudů 12 tisíc korun
Na základě usnesení krajského soudu v Praze připadlo do vlastnictví státu 12 sudů různých druhů piva, zabavených policií v trestním řízení. Tucet sudů s kuriózním „pěnivým“ obsahem převzalo odloučené pracoviště ÚZSVM v Benešově.

ÚZSVM opět převzal areál Permon na Příbramsku

24.11.2017
ÚZSVM opět převzal areál Permon na Příbramsku
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami převzalo v souladu se zákonem o majetku České republiky rozsáhlý areál Permon v obci Hříměždice, poblíž vltavské vodní nádrže Slapy. Kromě budov tvoří objekt 10 nemovitostí o celkové rozloze 35 786 m². Celková hodnota převzatého majetku je téměř 89 milionů Kč.

Zdánlivý autovrak se nakonec ukázal být v dobrém stavu

27.10.2017
Zdánlivý autovrak se nakonec ukázal být v dobrém stavu
Kladenské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení osobní automobil Renault Thalia, nabytý jako součást odúmrtě.

Prodej souboru pozemků se sportovní střelnicí vynesl státu přes dva miliony korun

17.10.2017
Prodej souboru pozemků se sportovní střelnicí vynesl státu přes dva miliony korun
Kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení soubor sedmi pozemků v katastrálním území Libušín.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Olbramovicích

05.10.2017
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví v Olbramovicích
V katastru nemovitostí byl v katastrálním území Olbramovice u Votic evidován pozemek vedený jako ostatní komunikace o výměře 82 m² a v účetní hodnotě 2 480 Kč s duplicitním zápisem vlastnictví pro Českou republiku a dvě fyzické osoby.

Pozemky pod komunikacemi získal Středočeský kraj

02.10.2017
Pozemky pod komunikacemi získal Středočeský kraj
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně bezúplatně převedl Středočeskému kraji osm pozemků pod komunikacemi o celkové výměře více než 7 tisíc m². Evidenční hodnota převedeného majetku přesahuje 320 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek pod placeným parkovištěm v Kolíně

29.09.2017
ÚZSVM prodal pozemek pod placeným parkovištěm v Kolíně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodal do vlastnictví města Kolín pozemek o výměře 96 m2. Město vlastní také tři okolní pozemky.

Britský historik opětovně navštívil kladenské pracoviště ÚZSVM

26.09.2017
Britský historik opětovně navštívil kladenské pracoviště ÚZSVM
Loňská návštěva pana Johna Martina, historika a autora knihy o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, vyvolala v kruzích historiků velký ohlas. Proto se zopakovala i letos.

ÚZSVM prodal dům u Karlštejna za více než 5 milionů korun

22.09.2017
ÚZSVM prodal dům u Karlštejna za více než 5 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodal v transparentním výběrovém řízení historizující vilu v katastrálním území Srbsko u Karlštejna za 5 255 000 korun.

Prodej pozemků pod čističkou odpadních vod na Kladensku vynesl 380 tisíc korun

20.09.2017
Prodej pozemků pod čističkou odpadních vod na Kladensku vynesl 380 tisíc korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kladně prodalo dva pozemky v Horním Bezděkově do vlastnictví této obce.

Muž z Benešovska odkázal majetek státu

12.09.2017
Muž z Benešovska odkázal majetek státu
Zemřelý z Benešovska byl vdovec a neměl děti. Pro případ smrti pořídil závěť ve formě notářského zápisu, ve které označil za dědice bytu a movitých věcí fyzickou osobu a dědicem ostatní veškeré pozůstalosti určil Českou republiku.

Likvidace nožů ze spáchaných přestupků

12.09.2017
Likvidace nožů ze spáchaných přestupků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami zlikvidoval zavírací vyklápěcí nůž, kuchyňský nůž a nůž se stříbrnou čepelí a dřevěnou rukojetí, které byly užity ke spáchání přestupku úmyslného způsobení škody na majetku prořezáním pneumatiky motorového vozidla a přestupku proti občanskému soužití, kdy pachatelé nadávali, vyhrožovali a ohrožovali ostatní spoluobčany těmito noži.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu téměř 650 tisíc korun

11.09.2017
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu téměř 650 tisíc korun
Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odvedlo do státního rozpočtu částku ve výši 647 302 Kč z nevyzvednuté soudní úschovy.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněževsi u Rakovníka

11.09.2017
ÚZSVM prodal rodinný dům v Kněževsi u Rakovníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně prodal ve výběrovém řízení pozemek o výměře 314 m² se stavbou č.p. 248 a pozemek s vedlejšími stavbami (dřevěná kolna, studna).

ÚZSVM získal z prodeje Porsche na náhradní díly téměř půl milionu korun

07.09.2017
ÚZSVM získal z prodeje Porsche na náhradní díly téměř půl milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách převzal na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze soudní úschovy osobní automobil zn. PORSCHE 911 CARRERA 997 11. Vzhledem k tomu, že se v zákonné lhůtě povinná osoba o tuto movitou věc nepřihlásila, připadl automobil po uplynutí lhůty tří let do vlastnictví státu.

Berounské pracoviště ÚZSVM získalo 135 tisíc korun ze soudní úschovy

01.09.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně obdržel od Okresních soudů v Berouně a v Rakovníku na základě pravomocných usnesení finanční částky, které byly předmětem úschovy.

ÚZSVM prodal pozemky mysliveckému spolku za 120 tisíc korun

30.08.2017
ÚZSVM prodal pozemky mysliveckému spolku za 120 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal za téměř 120 tisíc korun pozemky v katastrálním území Dolní Bučice a okrese Kutná Hora do vlastnictví Mysliveckého spolku Doubrava Vrdy z.s.

Zloděj odcizil banner „Na prodej“

29.08.2017
Zloděj odcizil banner „Na prodej“
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami využívá při prodeji nemovitostí bannery, které umísťuje přímo na prodávanou nemovitou věc. Jeden z bannerů byl v průběhu vyhlášeného výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu hotelu s restaurací umístěn do oken prvního patra tohoto objektu. Ani to, že se budova nachází na frekventovaném místě u centra příbramského sídliště, však nezabránilo neznámému pachateli, aby banner odcizil. Vzhledem k tomu, že byla plachta umístěna v oknech prvního patra, využil pachatel šikmé plechové střechy umístěné mezi přízemím a prvním patrem, po které přeběhl a banner odřízl. ÚZSVM tak vznikla škoda ve výši 786,50 korun. Krádež byla nahlášena Policii České republiky.