Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Beroun

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Beroun a Rakovník:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

 


Adresa:
Politických vězňů 20
266 01 Beroun
Ředitel:
Mgr. Martin Hampl
Tel.: 311 630 132
E-mail: martin.hampl@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hampl.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Beroun

Prodej spoluvlastnického podílu na majetku v Talichově údolí navýšil státní rozpočet o 628 tisíc K

21.05.2020

ÚZSVM v Berouně úspěšně prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 627 000 Kč podíl na nemovitém majetku v Talichově údolí v Berouně.

Středočeský kraj získal bezúplatně pozemky v Berouně

06.05.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně převedlo bezúplatně ve veřejném zájmu pozemky v katastrálním území Beroun do vlastnictví Středočeského kraje.

ÚZSVM získal do státního rozpočtu více než 700 tisíc Kč z odúmrti

22.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Berouně získal Pravomocným usnesením Okresního soudu v Berouně z odúmrti 701 000 Kč.

další aktuality