Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

Pyšely získaly dva pozemky pro činnost místních dobrovolných hasičů

15.05.2020

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví města Pyšely dva pozemky o celkové výměře 1 747 m2, které slouží potřebám místního Sboru dobrovolných hasičů, jehož historie sahá až do roku 1878.

ÚZSVM vypořádal pozemky v Bystřici

12.05.2020

Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově se podařilo úspěšně dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací III. třídy, která spojuje osady Zahořany a Drachkov, v území města Bystřice.

ÚZSVM bezúplatně převedl dětské hřiště na městys Louňovice pod Blaníkem

15.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově bezúplatně převedl z důvodu veřejného zájmu na městys Louňovice pod Blaníkem pozemek o celkové výměře 1 600 m2, který je využíván jako dětské hřiště.

další aktuality