Pátek, 18. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Mladá Boleslav:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
V. Klementa 467
293 01 Mladá Boleslav
Ředitelka:
Ing. Jiřina Novotná
Tel.: 326 779 050
E-mail: jirina.novotna@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Novotná.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Mladá Boleslav

ÚZSVM získal hrobové příslušenství po první československé docentce

02.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi převzal hrobové příslušenství v obci Loukov, jehož vlastník nebyl znám. Šetřením bylo zjištěno, že původním vlastníkem byla významná byzantoložka prof. PhDr. Milada Paulová DrSc., která zemřela v roce 1970. Milada Paulová byla první československou docentkou a také první profesorkou v Československu přednášející na Karlově univerzitě.

ÚZSVM prodal pozemky v Mladé Boleslavi za více než 11 milionů Kč

24.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi prodal přímým prodejem pět pozemků dotčených starou ekologickou zátěží v Mladé Boleslavi o výměře 7 244 m2 za více než 11 milionů Kč.

ÚZSVM bezúplatně převedl bývalou zastávku městu Mladá Boleslav

29.05.2019

Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přispělo k ochraně životního prostředí a zkvalitnění nakládání s odpady, kdy bezúplatně převedlo městu Mladá Boleslav pozemek s bývalou autobusovou zastávkou v hodnotě 248 320 Kč.

další aktuality