Středa, 13. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Svitavy:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Milady Horákové 366/6
568 02 Svitavy
Ředitel:
Mgr. Petr Hála
Tel.: 461 352 511
E-mail: petr.hala@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hála.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů

31.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů.

Domov pro seniory ve Sloupnici získal od ÚZSVM ve Svitavách šest pozemků

30.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách bezúplatně převedl Domovu pro seniory Sloupnice celkem šest pozemků v účetní hodnotě 10 720 korun, které jsou součástí areálu domova. Jednalo se o pozemky pod příjezdovými cestami, chodníky a skleníkem.

Lesy ČR získaly na Svitavsku 47 pozemků

16.10.2019

Svitavské pracoviště převedlo státnímu podniku Lesy České republiky 47 pozemků o celkové výměře 969 723 m² a účetní hodnotě 19 155 736 Kč.

další aktuality