Sobota, 23. února 2019

odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Svitavy:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Milady Horákové 366/6
568 02 Svitavy
Ředitel:
Mgr. Petr Hála
Tel.: 461 352 511
E-mail: petr.hala@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hála.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Svitavy

ÚZSVM převzal v Chornicích pozemek evidovaný na neznámého vlastníka

06.02.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách při prošetřování nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí ve spolupráci s katastrálním úřadem zjistil, že vlastnické právo k majetku v katastrálním území Chornice, které je evidováno v katastru nemovitostí pro fyzickou osobu, je zapsáno chybně.

ÚZSVM prodal pozemek v Lavičném

05.02.2019

Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodali přímým prodejem osloveným osobám pozemek o výměře 124 m2 v katastrálním území Lavičné za kupní cenu 11 000 Kč, neboť pozemek navazoval na nemovité věci ve vlastnictví těchto osob.

ÚZSVM ve Svitavách převzal týranou fenu

05.02.2019

Zaměstnanci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převzali na základě rozhodnutí o přestupku fenu německého ovčáka slyšící na jméno Ketty a následně ji umístili do Městského útulku města Svitavy pro opuštěné psy.

další aktuality