Sobota, 21. září 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Tábor

ÚZSVM v Táboře bezúplatně převedl pozemek obci Tučapy pro výstavbu parku

20.09.2019
ÚZSVM v Táboře bezúplatně převedl pozemek obci Tučapy pro výstavbu parku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převedl bezúplatně pozemek o výměře 571 m2 na obec Tučapy.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny

16.09.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako odúmrť v rámci rozsáhlejší pozůstalosti, mimo jiné také kratší šavli s délkou čepele kolem 42 cm a kovovou pochvou. Obě části byly zdobené ornamenty s motivy draka.

ÚZSVM v Táboře prodal dva pozemky ve výběrovém řízení s aukcí za 7 500 Kč

29.08.2019
ÚZSVM v Táboře prodal dva pozemky ve výběrovém řízení s aukcí za 7 500 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 255 m2 za 7 500 Kč.

ÚZSVM převzal budovu na lukrativním místě v Táboře od Zdravotního ústavu

29.08.2019
ÚZSVM převzal budovu na lukrativním místě v Táboře od Zdravotního ústavu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převzal od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem pozemek v účetní hodnotě 1 302 789 Kč, jehož součástí je rodinný dům.

ÚZSVM v Táboře úspěšně prodal první nemovitost v elektronické aukci

23.08.2019
ÚZSVM v Táboře úspěšně prodal první nemovitost v elektronické aukci
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve své první elektronické aukci na nemovitý majetek pozemek o výměře 422 m2 v Čekanicích u Tábora dotčený veřejně prospěšnou stavbou za 53 220 Kč.

Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun

16.07.2019
Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převedl státním institucím v prvním čtvrtletí roku 2019 pozemky v účetní hodnotě vyšší než 750 tisíc Kč.

Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce

08.07.2019
Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů. Naposledy hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomohli ÚZSVM pokácet osm nebezpečných stromů, především olší a lip, které se nacházely na pozemku patřícím státu v Soběslavi v lokalitě zvané Andělská stoka. Stromy byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich zřícení na frekventovanou silnici mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky

28.06.2019
Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky
ÚZSVM v Táboře prodal Automotoklubu Malý Jordán dva pozemky za kupní cenu 239 000 Kč.

Měnič napětí si prostřednictvím elektronické aukce našel nového majitele

25.06.2019
Měnič napětí si prostřednictvím elektronické aukce našel nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve světech majetkových v Táboře prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému měnič napětí propadlý státu z trestné činnosti.

ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic

20.06.2019
ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR devět pozemků o celkové výměře 1 446 m2, které byly pro ŘSD nepotřebné.

Z Tábora až do Teplic za šachovou partií

18.06.2019
Z Tábora až do Teplic za šachovou partií
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému oblíbenou společenskou hru šachy.

Kupní cena vah v elektronické aukci mnohonásobně převýšila nejnižší podání

17.06.2019
Kupní cena vah v elektronické aukci mnohonásobně převýšila nejnižší podání
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo retro kuchyňskou váhu prostřednictvím elektronické aukce za 855 Kč.

ÚZSVM prodal Jistebnici pozemek za 300 Kč

14.06.2019
ÚZSVM prodal Jistebnici pozemek za 300 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v přímém prodeji městu Jistebnice pozemek pod požární nádrží za 300 Kč.

Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč

13.06.2019
Historické váhy prodány v aukci za více než 3 tisíce Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal starožitnou váhu, kterou vzápětí prodal prostřednictvím Elektronického aukčního systému.

ÚZSVM v Táboře převzal od AOPK pozemky v hodnotě téměř 1,5 milionu korun

10.06.2019
ÚZSVM v Táboře převzal od AOPK pozemky v hodnotě téměř 1,5 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pozemky v účetní hodnotě téměř 1 500 000 Kč.

ÚZSVM prodal pozemek s věcným břemenem ve Skalici na Táborsku

07.06.2019
ÚZSVM prodal pozemek s věcným břemenem ve Skalici na Táborsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v obci Skalice pozemek o výměře 34 m2, který se nachází v blízkosti místního hřbitova, za 7 330 Kč.

Pracoviště ÚZSVM v Táboře prodalo pozemky pod garážemi

05.06.2019
Pracoviště ÚZSVM v Táboře prodalo pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře dokončil prodejem posledního z pozemků pod řadovými garážemi v Táboře několikaletý proces scelení pozemků a staveb.

ÚZSVM v Táboře předalo AOPK pozemky o rozloze 38 000 m2

05.06.2019
ÚZSVM v Táboře předalo AOPK pozemky o rozloze 38 000 m2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal pozemky o výměře dosahující 38 000 m2 za téměř 300 000 Kč Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem

20.05.2019
Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře úspěšně prodal v elektronické aukci starožitný obal na klobouky, který státu připadl jako odúmrť.

Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu

16.05.2019
Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu
Na pozemku ve Smilových Horách, který patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře, se nalézal velmi starý nebezpečný javor. Ve spolupráci s hasiči byl strom upraven.