Pondělí, 25. května 2020

ÚZSVM ušetří na IT systémech 115 milionů korun ročně

ÚZSVM ušetří na IT systémech 115 milionů korun ročně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od ledna 2020 ušetří na provozu Centrálního registru administrativních budov (CRAB) a Informačního systému majetku státu (ISMS) zhruba 115 milionů korun ročně, což představuje 45 % částky aktuálně hrazené za plnění IT služeb na základě smluv uzavřených bývalými vedeními ÚZSVM z let 2004 a 2010.
Postupně se nám v oblasti IT daří zbavovat se neblahého dědictví minulých vedení, a to zejména smluvní a technické závislosti na jednom dodavateli IT systémů souvisejících s majetkem. Že jsme se vydali správnou cestou, potvrzují i mimořádné úspory a výrazné zlevnění poskytovaných služeb, kterých jsme dosáhli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
ÚZSVM v červenci tohoto roku vyhlásil dvě transparentní veřejné zakázky na dodávku služeb svých majetkových IT systémů, a to na přechodnou dobu do vysoutěžení informačního systému, který bude od počátku v majetku ÚZSVM. V zadávacích řízeních na služby Centrálního registru administrativních budov (CRAB) zvítězila společnost MERIT GROUP, a.s. Zatímco na základě smlouvy na CRAB uzavřené bývalými vedeními ÚZSVM v roce 2010 s účinností do konce roku 2019 ÚZSVM platil přes 75,3 milionu korun ročně, po slevě z tohoto smluvního plnění, která byla vyjednána současnou generální ředitelkou v roce 2016, pak 63,2 milionu korun ročně. Podle nové smlouvy to bude 6,6 milionu korun ročně. Úspora tak oproti zděděné smlouvě činí zhruba 90 %.
 
Druhé zadávací řízení na dodávku služeb ekonomického a majetkového informačního systému bylo po rozhodnutí o vybraném novém dodavateli napadeno opravným prostředkem. Proto smlouva z tohoto otevřeného zadávacího řízení nemůže být zatím uzavřena. Z toho důvodu ÚZSVM zahájil intenzivní jednání s více dodavateli o dočasném řešení na nezbytně nutnou dobu. Podařilo se uzavřít smlouvu za cenových podmínek nižších než je výsledek transparentní veřejné zakázky. Smlouva byla uzavřena se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. a i zde dojde k výrazné zhruba 30% úspoře.
 
V současné době ÚZSVM platí na základě historických smluv uzavřených předchozími vedeními za CRAB, ISMS a infrastrukturu pro další významné IT systémy celkem 262,3 milionu korun ročně. Podle nových smluv to bude celkem 145,4 milionu korun ročně. Celková úspora tak činí zhruba 45 %.
 
 
Kromě toho ÚZSVM v listopadu 2019 vyhlásil transparentní otevřené zadávací řízení na vybudování a zajištění provozu, podpory i rozvoje zcela nového informačního systému k procesu hospodaření s majetkem ÚZSVM, jeho právních jednání, ekonomické agendy a rovněž sběru a vyhodnocení dat o administrativních budovách státu. Součástí veřejné zakázky je též požadavek na poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury. Veřejná zakázka je v souladu se zákonem zadávána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Zadávací dokumentace včetně příloh a veškeré potřebné informace naleznete zde.