Pátek, 15. listopadu 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Trutnov

ÚZSVM v Trutnově předal majetek Ředitelství silnic a dálnic ČR

11.11.2019
ÚZSVM v Trutnově předal majetek Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově předalo Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemkovou parcelu v katastrálním území a obci Choustníkovo Hradiště o výměře 101 m2. Obec se nachází mezi městy Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem.

ÚZSVM prodal čtvrtinu pozemku v Malých Svatoňovicích jeho spoluvlastníkovi

08.11.2019
ÚZSVM prodal čtvrtinu pozemku v Malých Svatoňovicích jeho spoluvlastníkovi
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo přímým prodejem spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 pozemkové parcely v obci Malé Svatoňovice. Pozemek o velikosti 44 m2 získal za kupní cenu 2 770 korun jeho spoluvlastník.

ÚZSVM v Trutnově poskytne prostory pro plánované Sčítání lidu v roce 2021

08.11.2019
ÚZSVM v Trutnově poskytne prostory pro plánované Sčítání lidu v roce 2021
V budově trutnovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových sídlí kromě ÚZSVM dalších 28 organizací, jednou z nich je i Český statistický úřad. Ten požádal o rozšíření bezúplatného užívání o další kancelář, kterou využijí zaměstnanci ČSÚ pro plánované Sčítání lidu, domů a bytů České republiky v roce 2021.

ÚZSVM prodal pozemek v ochranném pásmu Krkonošského národního parku

18.10.2019
ÚZSVM prodal pozemek v ochranném pásmu Krkonošského národního parku
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo na území městyse Mladé Buky pozemek o výměře 312 m2 za 35 000 Kč.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor

14.10.2019
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově došetřil nabývací tituly ke třem pozemkům v katastrálním území Lampertice, které byly v katastru nemovitostí zapsány v duplicitním zápisu vlastnictví, a to jak ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro již neexistující Místní národní výbor Bernartice, tak ve vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci 16 let staré Volvo

09.10.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci 16 let staré Volvo
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci osobní automobil Volvo 70, který stát získal po majiteli, jenž zemřel bez dědiců. Vůz byl uveden do provozu v roce 2003, ale od roku 2014 nebyl používán.

ÚZSVM převzal pozemky od Národního památkového ústavu

08.10.2019
ÚZSVM převzal pozemky od Národního památkového ústavu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzalo od Národního památkového ústavu nepotřebný majetek.

ÚZSVM prodal pozemky v areálu koupaliště v Dolní Kalné

01.10.2019
ÚZSVM prodal pozemky v areálu koupaliště v Dolní Kalné
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově prodalo čtyři pozemky v areálu koupaliště v Dolní Kalné. Jejich celková výměra činí 9 050 m2.

ÚZSVM převedl pozemek v Choustníkově Hradišti na ŘSD

23.09.2019
ÚZSVM převedl pozemek v Choustníkově Hradišti na ŘSD
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předalo Ředitelství silnic a dálnic pozemek o výměře 2 855 m2 v obci Choustníkovo Hradiště.

ÚZSVM převzal v Krkonoších další majetek od Správy Krkonošského národního parku

04.09.2019
ÚZSVM převzal v Krkonoších další majetek od Správy Krkonošského národního parku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzal od Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí nepotřebný majetek.

ÚZSVM prodal městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod čerpací stanicí pitné vody

02.09.2019
ÚZSVM prodal městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod čerpací stanicí pitné vody
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově prodalo městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod stavbou čerpací stanice pitné vody. Pomocí technologického zařízení umístěného ve stavbě je čerpána voda z podzemního vrtu na sousedním pozemku.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 820 tisíc korun získaných z odúmrtí

28.08.2019
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 822 510 Kč, které nabyl stát na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově, kterými byla ukončena soudní řízení o pozůstalosti tří zemřelých, kteří neměli žádné jiné zákonné dědice.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků ve Dvoře Králové nad Labem

27.08.2019
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků ve Dvoře Králové nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově prodal do společného jmění manželů pozemek o výměře 149 m2 ležící v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem za 73 000 Kč.

Povodí Labe získalo sedm pozemků pod vodními díly na řece Úpě

26.08.2019
Povodí Labe získalo sedm pozemků pod vodními díly na řece Úpě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předal státnímu podniku Povodí Labe sedm stavebních parcel v účetní hodnotě 33 900 korun, které se nacházejí pod stavbami vodních děl na řece Úpě v Peci pod Sněžkou.

Správa KRNAP získala od ÚZSVM garáž po zaniklém subjektu

15.08.2019
Správa KRNAP získala od ÚZSVM garáž po zaniklém subjektu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předal Správě Krkonošského národního parku stavební parcelu s řadovou garáží v katastrálním území Strážné.

ÚZSVM v Trutnově zlikvidoval plynový hořák

31.07.2019
ÚZSVM v Trutnově zlikvidoval plynový hořák
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových provedlo likvidaci poškozeného a nefunkčního plynového hořáku, který stát získal na základě rozsudku Okresního soudu v Trutnově.

ÚZSVM převzal z Mapy majetku státu dva pozemky v Úpici

30.07.2019
ÚZSVM převzal z Mapy majetku státu dva pozemky v Úpici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzal z Mapy majetku státu dva pozemky v obci Úpice.

Pracoviště ÚZSVM v Trutnově zlikvidovalo již poškozenou hliníkovou vodováhu

26.07.2019
Pracoviště ÚZSVM v Trutnově zlikvidovalo již poškozenou hliníkovou vodováhu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově provedlo likvidaci již poškozené hliníkové vodováhy, plastové zátky a popisovače.

Zlatá Olešnice získala sportovní a rekreační plochu

15.07.2019
Zlatá Olešnice získala sportovní a rekreační plochu
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek v katastrálním území Zlatá Olešnice o výměře 6 398 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o sportovní a rekreační plochu. Účetní hodnota převedeného pozemku činí 31 990 Kč.

ÚZSVM pronajal pozemek na území III. zóny Krkonošského národního parku

11.07.2019
ÚZSVM pronajal pozemek na území III. zóny Krkonošského národního parku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově pronajalo na území III. zóny Krkonošského národního parku část pozemkové parcely o výměře 358 m2 v e vesnici Dolní Lysečiny.