Turistické středisko v Orlických horách vzkvétá

13.06.2024 - Rychnov nad Kněžnou

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou převedl bezúplatně pozemek obci Deštné v Orlických horách.

Jedná o pruh s travním porostem, který navazuje na pozemky obce Deštné v Orlických horách okolo budovy obecního úřadu.

V blízkosti se nachází například Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel. Muzejní exponáty přibližují historii obce, představují práci hrnčířů, sítařů, řezbářů, uhlířů a dalších řemeslníků. V rozsáhlé sbírce exponátů z historie zimních sportů si můžete prohlédnout prastaré sněžnice, lyže, vázání, hole nebo lyžařskou výstroj. Další expozice je věnována CHKO Orlické hory a turistice. Na zahradě může každý návštěvník vidět malou pec na tavbu skla dřevem.

ÚZSVM pozemek převedl obci ve veřejném zájmu a z důvodu hospodárnosti.

Majetek získal Úřad v rámci komplexních pozemkových úprav.

Přílohy:Deštné v Oh 2024.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.