ÚZSVM prodal v Uherském Brodě pozemek za 350 tisíc korun, dalších 13 převedl bezúplatně

12. 01. 2023
Uherskohradišťský ÚZSVM prodal pozemek v lokalitě zvané Židovna v památkové zóně centrální a historické části města Uherský Brod. Úřad tak navýšil státní rozpočet o 353 530 korun.
Více...

Obec Modrá získala do svého vlastnictví pozemek pod silnicí

04. 01. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti bezúplatně převedl pozemek pod místní komunikací obci Modrá.
Více...

Podíly na pozemcích v Prakšicích se podařilo prodat v elektronické aukci

16. 12. 2022
ÚZSVM v Uherském Hradišti prodal spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17/246 na dvou stavebních a třech pozemkových parcelách v Prakšicích a okolí.
Více...

ÚZSVM zajistil ekologickou likvidaci nebezpečného materiálu z trestné činnosti

30. 11. 2022
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti připadlo na základě rozsudku okresního soudu devět kanystrů, pepřové spreje a další věci, které byly použity k trestné činnosti.
Více...

Na Uherskohradištsku bylo zdarma převedeno několik pozemků

16. 11. 2022
Jeden pozemek v Topolné a druhý v Uherském Brodě předal bezúplatně uherskohradišťský ÚZSVM místním samosprávám.
Více...

ÚZSVM bezúplatně převedl spoluvlastnický podíl na pozemku obci Ostrožská Nová Ves

27. 10. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti převedl do vlastnictví obce Ostrožská Nová Ves spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních tří osmin pozemku, který je součástí místní zpevněné komunikace.
Více...

Byt bude sloužit mladé ukrajinské rodině

07. 10. 2022
ÚZSVM v Uherském Hradišti předalo pracovníkům Ministerstva vnitra k využití byt v Uherském Hradišti za účelem jeho využití v rámci pomoci Ukrajině.
Více...

O hřiště v Uherském Brodě se už nikdo nemusí bát

06. 10. 2022
Tři pozemky pod dětským hřištěm byly bezplatně převedeny uherskohradišťským pracovištěm ÚZSVM na město Uherský Brod.
Více...

ÚZSVM zdarma převedl majetek obci Topolná a městu Uherský Brod

29. 08. 2022
Uherskohradišťské pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo ve veřejném zájmu podíl o velikosti 17/423 na dvou pozemcích pod komunikacemi o celkové výměře 176 m2 obci Topolná a umožnilo tak částečné sjednocení vlastnictví pozemků a těles místních komunikací vedených v pasportu komunikací obce Topolná.
Více...

ÚZSVM přispěl ke stavbě vodního díla pro dvě obce

11. 08. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti bezúplatně převedl obci Ořechov pozemek v obci Ořechov u Uherského Hradiště k výstavbě čističky odpadních vod.
Více...

Úřad prodal v elektronické aukci podíly na pozemcích v malebném prostředí přírodního parku Chřiby

21. 07. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti prodal v elektronických aukcích šestinové podíly a jeden podíl 1/60 na pozemcích v obci Stříbrnice za 42 000 Kč.
Více...

Přihazováním se cena pozemků navýšila o 228 %

20. 07. 2022
Uherskohradišťské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole elektronické aukce dva pozemky o celkové výměře 428 m² v Uherském Brodě za 2 225 000 Kč.
Více...

ÚZSVM v Uherském Hradišti vyřešil pozemek po zaniklém státním podniku

27. 05. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti prodal neobvyklý stavební pozemek o výměře 111 m2 v obci Uherský Ostroh za 11 000 Kč.
Více...

Až 35. příhoz rozhodl o vítězi aukce o pozemek

26. 05. 2022
Uherskohradišťské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci pozemek v obci Kněžpole u Uherského Hradiště za 14 800 Kč.
Více...

Část bývalého mlýnského náhonu získala zdarma obec Nedachlebice

26. 05. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti zdarma převedl obci Nedachlebice pozemek o celkové výměře 39 m².
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.