Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM výrazně zrychlil šetření nemovitostí vedených na nedostatečně identifikované vlastníky

24.02.2017 |
ÚZSVM výrazně zrychlil šetření nemovitostí vedených na nedostatečně identifikované vlastníky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ukončil ke konci roku 2016 šetření nemovitostí tzv. nedostatečně identifikovaných vlastníků celkem u 16 122 položek. Oproti konci předchozího roku počet vyřešených položek vzrostl dvojnásobně, oproti konci roku 2014 dokonce čtyřnásobně.
Po mém nástupu se podařilo výrazně zvýšit nejen počet prošetřovaných, ale zejména počet vyřešených nemovitostí s nejasným vlastníkem. Snažíme se primárně řešit ty případy, které komplikují rozvoj obcí. V případě nejasného vlastníka je totiž velmi komplikované na pozemcích stavět nebo umístit vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další infrastrukturu potřebnou pro rozvoj obcí“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Současně při této agendě pomáháme občanům dohledat jejich rodinný majetek,“ dodala.
 
Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (58 % případů), druhým nejčastějším případem bylo zjištění, že prošetřovaná nemovitost je ve vlastnictví České republiky (12 % případů) a v 9 % případů se přihlásil vlastník sám. Nejvíce nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se nachází v Jihomoravském kraji v okresech Břeclav (48 252 položek) a Hodonín (44 822 položek), nejméně jich je v okrese Česká Lípa (138 položek).
 
Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM podle zákona na svých webových stránkách. K 1. 2. 2017 obsahoval celkem 449 756 položek. Jednu položku může vlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků, stejně tak jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí. Seznamy tedy obsahují údaje o 216 tisících nemovitostech, z toho je 210 tisíc pozemků a 6 tisíc budov. Nedostatečně identifikovaných fyzických osob se v něm nachází zhruba 160 tisíc a přibližně 1 400 právnických osob. Zhruba 10 tisíc položek je zapsáno na zcela neznámé vlastníky. Ve většině případů nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda (27 tisíc ha), lesní pozemky (11 tisíc ha) a trvalý travní porost (5 tisíc ha). Seznamy jsou rovněž zasílány všem obcím, na jejichž území se nemovitosti nacházejí a obce je zveřejňují na úředních deskách.
 
Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkr​étního vlastníka, připadne státu.
 
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je k nalezení na webu ÚZSVM zde: http://www.uzsvm.cz/nedo​​statecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
Příklady úspěšných řešení problematiky nedostatečně identifikovaných vlastníků naleznete v našich aktualitách: