Sobota, 7. prosince 2019

Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika

23.02.2016 |
Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika
Dnes se uskutečnilo jednání mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a představiteli Autonomního sociální ho centra Klinika. Obě strany si vyměnily svá stanoviska k ukončení smlouvy o výpůjčce objektu Jeseniova 60 v Praze. Z hlediska ÚZSVM byla vysvětlována a deklarována povinnost dodržování veškerých předpisů v oblasti hospodaření s majetkem státu včetně stavebního zákona.

Platná právní úprava v návaznosti na sdělení odboru výstavby úřadu Městské části Praha 3 neumožňuje prodloužit výpůjčku na další období. Pokud jde o případnou rekolaudaci, ÚZSVM ji nemůže provést sám ani k tomu nemůže zmocnit zástupce Autonomního sociálního centra Klinika, neboť objekt je pro ÚZSVM nepotřebný. Opačný postup by byl v rozporu se zákonem o majetku státu i v rozporu s rozpočtovými pravidly. Rozhodující v dalším postupu bude stanovisko Vládní dislokační komise, která rozhodne buď o převodu na jinou organizační složku státu, nebo potvrdí nepotřebnost majetku pro stát. V takovém případě bude následovat transparentní výběrové řízení. 

ÚZSVM se nebrání dalšímu jednání se zástupci Autonomního sociálního centra klinika s tím, že ale ÚZSVM trvá na svém prohlášení z pátku 19. února letošního roku a předpokládá, že 2. března 2016 dojde k předání objektu.