Pondělí, 25. května 2020

Písek vrátí zahrádkářům peníze za pozemky

23.02.2010
Už téměř osm let se vlečou spory mezi městem a majiteli pozemků v zahrádkářské osadě U Martínka. Usnesení čtvrtečního zasedání zastupitelstva by už mělo být definitivní tečkou.

Už téměř osm let se vlečou spory mezi městem a majiteli pozemků v zahrádkářské osadě U Martínka. Usnesení čtvrtečního zasedání zastupitelstva by už mělo být definitivní tečkou.
Město prodávalo pozemky v zahrádkářských koloniích organizacím zahrádkářského svazu za cenu 20 Kč/m2, což platilo i pro osadu U Martínka. Za rok se o pozemky přihlásila ČR prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vleklou soudní při vyhrála. Město tedy zahrádkářské organizaci vrátilo 631 tisíc korun. Nyní město vrátí dalších 216 tisíc korun vlastníkům dvaatřiceti stavebních pozemků. Před lety jim je prodalo za 450 Kč/m2. Ukázalo se však, že nemělo právo je prodávat. Vlastníkem je Česká republika a spravuje je Pozemkový fond.

Na list vlastnictví tedy katastrální úřad zapsal dva vlastníky: zahrádkáře a ČR. Ano, zapisujeme takzvané duplicitní vlastnictví, to je v případě, kdy k jedné nemovitosti máme dva různé nabývací tituly. To znamená dvě různé listiny, které dávají vlastnické právo dvěma různým subjektům k téže nemovitosti. Oni se pak dohodnou, kdo je vlastníkem, nebo nedohodnou a rozhodne soud, vysvětlil Karel Vodička z pracoviště Katastrálního úřadu v Písku.

Nyní opět hrozilo, že případ bude řešit soud, což by bylo zdlouhavé. Většině majitelů je již přes 75 let a do této situace se nedostali vlastní vinou. Bylo by tedy morální řešit to bez soudních tahanic. Proto jsme se obrátili na město, aby zrušilo kupní smlouvy na odprodané pozemky pod chatkami a majitelům vrátilo peníze, uvedl předseda základní organizace zahrádkářů Dušan Novák.

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a město peníze majitelům chat vrátí. Vyřešíme to rozpočtovou změnou, která bude předložena na červnovém zasedání zastupitelstva, vysvětlil místostarosta Písku Vojtěch Bubník (VPM).
Pokud stát nabídne pozemky k prodeji, budou mít zahrádkáři šanci znovu si je koupit. Před tím ale musí být dořešeny majetkoprávní vztahy k parcelám pod chatkami, to znamená na listu vlastnictví bude jako výlučný vlastník uvedena ČR.