Pondělí, 25. května 2020

Převod poslední budovy tzv. okresu

17.02.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl administrativní budovu ve Svitavách většinovému uživateli objektu, kterým je ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl administrativní budovu ve Svitavách většinovému uživateli objektu, kterým je ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy. Celková hodnota majetku přesahuje třináct milionů korun. K dvoupodlažnímu objektu patří klubovna, šatna, dílna, dřevník, kotelna, garáž a sklady. Budova se nachází v blízkosti centra Svitav, autobusového a vlakového nádraží, katastrálního úřadu, celního úřadu a dvou parkovišť. Jedná se o poslední administrativní budovu bývalého Okresního úřadu Svitavy, která má kapacitu šedesát pět funkčních míst.